Intempo bidrar i inspirasjonsheftet for sosialt entreprenørskap fra departementet

sosentkokebok_680

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har arbeidet med en «kokebok» for innovative samarbeid mellom offentlige virksomheter og sosiale entreprenører.

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De økonomiske rammene blir strammere i fremtiden. Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må ressursene i samfunnet brukes bedre, på tvers av tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik ressurs. De tar ofte tak i et bestemt samfunnsproblem og finner en ny løsning. Mange av disse løsningene vil kunne hjelpe det offentlige med å møte de ulike samfunnsproblemene på en annen og bedre måte. Les den ferdige «kokeboka» her.


Intempo er en sosial entreprenør
Intempo bidrar med en ekstra tidlig innsats for å fremme læring og forebygge vansker. Arbeidet med «kokeboken» har munnet ut i et inspirasjonshefte hvor vi deler våre erfaringer om hvordan vi som sosial entreprenør kan komme i kontakt med kommunene. I «kokeboken» forteller Heidi Aabrekk at:

«Det var kontakt med en nytenkende virksomhetsleder for barnehagene i Eidsberg kommune som bidro til at de fikk kontakt med styrerne, pedagogiske ledere, ledende helsesøster og familiesenteret i kommunen.»

Eksempelet viser at en engasjert enkeltperson kan være utslagsgivende for nye løsninger gjennom sosialt entreprenørskap i kommunen. I denne sammenhengen ble det til et prosjekt, finansiert av Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, som får stor nytteverdi for barna og på sikt kommuneøkonomien.  Under kan du se en film fra folkehelseprosjektet «Se hele meg»  i Eidsberg kommune:

Definisjon av sosiale entreprenører er hentet fra Nordisk ministerråds definisjon av sosialt entreprenørskap.

Kontakt oss på post@intempo.no for mer info om Se hele meg-prosjektet eller les mer her!