Intensiv opplæring til elever på 1. til 4. trinn

”Før satt vi ved spisebordet, gjerne etter trening og gjorde leksene på ”gamlemåten”, forteller Arne. Etter at han deltok på et foredrag om Bravo-leken, ble han oppmerksom på hjernens behov for variasjon og pauser med fysisk aktivitet i innlæringsøktene. Dermed endret han og sønnen litt på lekseøktene. De bruker omtrent like lang tid som før, og får likevel gjort alt de skal – og lesehastigheten har doblet seg!

Fra i høst ble kravet om at skolene nå plikter å gi rask og egnet intensiv opplæring til elever fra 1. til 4. trinn som er i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning gjeldende. Som foreldre kan vi være med å gjøre en innsats på hjemmebane! Har du en 1.- 4. klassing som trenger et løft i sin lese- og skriveutvikling kan Bravo Skills være en effektiv måte å gjøre lekser på.

”Det er visst med lesing som med fotball; leker du mye med ball blir du god”, sier pappa Arne og forteller at sønnen doblet lesehastigheten med Bravo-lekser etter tre måneder. Nøkkelen til de gode leseferdighetene har vært varierte lekseøkter med høy intensitet og entusiasme.

Selv om Bravo-leken først og fremst er utviklet for barn mellom null og tre år, så er det aldri for sent å lære. Også eldre barn kan leke og lære med Bravo-leken. Flere foreldre har prøvd ut Bravo-leken med skolebarn i ulik alder fordi materiellet kan brukes på mange ulike måter. Bravo-leken kan blant annet bidra til økt ordforråd og lesehastighet.

Slik kan du gjøre det selv:

  1. Prioriter leksene. Start med deg selv og sett av tid til å hjelpe barnet i gang med leksene. Sett en startdato og motiver både deg selv og barnet til å komme i gang med den nye måten.
  2. Tenk morsom sirkeltrening. Lag fire stasjoner. For eksempel; en stasjon der dere gjør fem minutt av de ”vanlige” leksene, en med ord-og bildekort med 25 nøkkelord fra leseleksene (fem fra hvert fag) eller ordkort med grunnleggende begreper fra Bravo Skills, én bokstav/lyd automatiseringsstasjon og en engelskord-stasjon. Bruk max 1-5 minutter på hver stasjon og gjennomfør heller flere runder. Økt variasjon og korte økter gir høyere intensitet som igjen øker læringsutbyttet.
  3. Vær i aktivitet. Lag en kurv med lapper med ulike aktiviteter på, for eksempel hink opp trappa, spring en runde rundt huset, slå hjul, triks 10 ganger med ball. Disse brukes som korte pauseaktiviteter mellom eller på vei til de ulike stasjonene.
  4. Ha det gøy mens dere lærer. Fokuser på det positive, bygg barnets selvfølelse og selvtillit ved å la barnet føle mestring og trygghet på hver stasjon. Gjør det gjerne sammen i starten.
  5. Vær mett. Ha gjerne sunn snacks tilgjengelig, for eksempel minigulrøtter, cherrytomater, valnøtter eller tilsvarende.

Les gjerne modulen Bravo for de større barna i nettkurset som er gratis for alle. Her får du noen gode tips og triks til stasjoner i sirkeltreningen der dere kan jobbe for å bedre lese- og skriveferdighetene sammen.

Trenger du hjelp til å komme i gang? Ta kontakt med oss på post@intempo.no

Kjenner du noen dette kunne være aktuelt for? Del gjerne.