Invitasjon til inkluderende språksatsing

10 barnehager i Agder inviteres til oppstart av et inkluderende språkprosjekt vinteren 2019. To kveldskurs gjennomføres i løpet av høsten 2018 og høsten 2019, og materiell deles ut senhøsten 2018 uten kostnader for barnehagene. Prosjektet er utviklet av Intempo AS, med støtte fra SR-stiftelsen Agder. Barnehager som har barn med behov for ekstra språkstimulering inviteres til å søke og prioriteres i dette prosjektet. Målet er å skape rom for en inkluderende språksatsing.

Forskning fra bl.a. Stavangerprosjektet viser til at 2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og dermed faller utenfor sosialt. Tidlig innsats for barn med ulike språkutfordringer er viktig og helt nødvendig for å skape et godt grunnlag for god språkutvikling og videre inkludering i lek. Dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er språkverktøyet som blir brukt i prosjektet. Bravo-leken er utviklet av Intempo og er inspirert av nyere hjerneforskning.

En god start
Sparebankstiftelsen SR-bank Agder, har nå gitt Intempo 100 000 kroner som skal brukes til å samle 10 barnehager, som har barn med behov for ekstra språkstimulering, i et felles språkprosjekt.

Materiellet Bravo Kickstart/Level up består av 180 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Alle barna på avdelingen får delta i prosjektet sammen. På denne måten blir språksatsingen inkluderende for barna med utfordringer, og ikke ekskluderende i form av «enetimer» eller språkgrupper. Bravo-leken er i dag i bruk i over 350 barnehager over hele landet.

Barnehager fra Agder
– Sammen med Sparebankstiftelsen SR-bank har vi nå mulighet til å gi enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling, gjøre det enklere å få venner og bli inkludert i leken på en god måte, sier Heidi Aabrekk, spesialpedagog i Intempo.

Det første kveldskurset blir holdt mot slutten av året med oppstart av Bravo-samlingsstunder fra nyttår. Det neste kveldskurset blir i løpet av høsten 2019, der barnehagene får lære enda mer om progresjonen av leken.

– Har din barnehage behov for et nytt og spennende språkstimulerende tiltak? spør Aabrekk og håper med dette å nå ut til alle som kan være interesserte i å delta i satsingen.

Søknadsskjema finner du her.  Vi velger ut deltakere i løpet av høsten 2018. Søknadsfrist 1.10.18.

Kjenner du noen som bør søke om deltakelse? Del gjerne!