Invitasjon til "Inkluderende språksatsing"

barnehagepakke_680

20 barnehageavdelinger i Rogaland inviteres til oppstart av et inkluderende språkprosjekt utviklet av Intempo, med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank Rogaland. Barnehager som har barn med behov for ekstra språkstimulering inviteres til å søke og prioriteres i dette prosjektet, hvor målet er å skape et godt grunnlag for god språkutvikling og videre inkludering i lek.

Den enkleste, billigste, morsomste og mest effektive tidlige innsatsen skjer mens barna er fra 0 – 3 år, i de første 1000 dagene. Tidlig innsats lønner seg både for barna og for samfunnet. Forskning fra bl.a. Stavangerprosjektet viser til at 2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og dermed faller utenfor sosialt. Tidlig innsats for barn med ulike språkutfordringer er viktig og helt nødvendig for å skape et godt grunnlag for god språkutvikling og videre inkludering i lek.  Dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er språkverktøyet som blir brukt i prosjektet. Bravo-leken er, i følge gründer Heidi Aabrekk, utviklet med sikte på tidlig språkstimulering og er inspirert av ny kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling.

Strukturert språklek gjør språket bedre og skolestarten enklere
Bravo-leken er en voksenstyrt lek som kombinerer variert bevegelse og intensiv språk- og sansestimulering. Ved å leke systematisk på denne måten over en viss periode ønsker man å flytte en større gruppe av barna over i et normalt utviklingsløp. Noen barn har en klar forsinket språkutvikling, mens for andre kan det være vanskelig å vite om det er fare for forsinkelser, derfor leker alle barna på avdelingen Bravo-leken sammen.

Vi leker Bravo-leken som stedet for å vente å se, for deretter å kartlegge barna og i noen tilfeller iverksette tiltak altfor sent. Denne praksisen fører til utenforskap for 20-30% av dagens unge og er en av de sosiale utfordringene den sosiale entreprenøren Intempo ønsker å løse.

En god start – du inviteres til å delta
Sparebankstiftelsen SR-bank Rogaland, har nå tildelt Intempo 250 000 kroner som skal brukes til å samle 20 barnehageavdelinger, som har barn med behov for ekstra språkstimulering, i et felles språkprosjekt.

Deltakerbarnehagene får to kveldskurs i Bravo-leken i regi av Intempo og får også tildelt Bravo-materiellet som en gave. Materiellet består av 180 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Bravo-leken er i dag tatt i bruk i over 360 barnehager over hele landet. Espira Ree i Time kommune er en av dem. – I løpet av barnehagedagen er egentlig Bravo bare en liten bit, for det går så fort! forteller pedagogisk leder Karina Henkel. – Det er utrolig spennende og utrolig kjekt! De viser veldig stor interesse for bokstaver, og det tar de jo med seg ellers i lek utenom Bravo! Jeg kommer til å fortsette så lenge jeg får holde på med det!

Time kommune har etter å ha deltatt i lignende prosjekter tidligere implementert verktøyet i alle sine barnehager og Beate Alsvik, barnehagefaglig rådgiver i Time kommune, legger vekt på at det er viktig å tørre å bruke tid i en periode der man gjerne ikke får resultatene med en gang. For tørr vi å vente, så vil vi kunne se resultatene senere.

– Sammen med Sparebankstiftelsen SR-bank Rogaland har vi nå mulighet til å gi enda flere barnehageavdelinger i Rogaland et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling, gjøre det enklere å få venner og bli inkludert i leken på en god måte, sier Heidi Aabrekk. – Har din barnehage barn med behov for ekstra språkstimulerende tiltak? spør Aabrekk og håper med dette å nå ut til alle som kan være interesserte i å delta i satsingen.

Praktisk informasjon
Det første av to kveldskurs blir holdt 29. august med påfølgende oppstart av Bravo-samlingsstunder i september. Søknadsskjema finner du her.  Søknadsfrist 20. juni. Deltakerbarnehager får beskjed siste uken i juni.

Kjenner du noen som bør søke om deltakelse? Del gjerne!