Interesse for en "Inkluderende språksatsing" i Østfold?

Barnehager og helsestasjoner i Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Marker og Rømskog inviteres til å melde sin interesse for et felles inkluderende språkprosjekt utviklet av Intempo med tentativ start januar 2020. SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er positiv til utvidelse av eksisterende prosjekter i Eidsberg og Skiptvet. Målet er å skape et godt grunnlag for godt samspill, god språkutvikling, god psykomotorisk utvikling og videre inkludering i lek for alle barn.

Den enkleste, billigste, morsomste og mest effektive tidlige innsatsen skjer mens barna er fra 0 – 3 år, i de første 1000 dagene. Tidlig innsats lønner seg både for barna og for samfunnet. Prosjektet henvender seg derfor til de aller minste, spedbarn og barnehagebarn.

Helsestasjoner – samspill og psykomotorisk utvikling
Prosjektet skal bidra til å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen i barnets første leveår og dermed fremme barnets lærings- og utviklingsmiljø ved å implementere to verktøy; Bravo Mini og bObles aktivitetsmøbler. Retningslinjene for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (2017) anbefaler sterkt at helsesøster samarbeider med fysioterapeuten. Mange helsestasjoner har ved 4-måneders-kontrollen en gruppekonsultasjon. Der samles en liten gruppe barn med foresatte for å snakke om normal psykomotorisk utvikling hos barnet, ofte sammen med både helsesøster og fysioterapeut. bObles aktivitetsmøbler  kan brukes til å gi gode eksempler på tiltak som fremmer barnets psykomotoriske utvikling.  Når hver familie i tillegg får en Bravo Mini til å ta med hjem, blir det enkelt og moro å følge helsesykepleiers og fysioterapeutens anbefalinger i forhold til språklig og motorisk utvikling, uavhengig av familiens språkbakgrunn.

Barnehager –  språkutvikling og fysisk aktivitet
Forskning fra bl.a. Stavangerprosjektet viser til at 2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og dermed faller utenfor sosialt. Tidlig innsats for barn med ulike språkutfordringer er viktig og helt nødvendig for å skape et godt grunnlag for god språkutvikling og videre inkludering i lek.  Dette er bakgrunnen for Bravo Kickstart/Level Up, som er språkverktøyet som blir brukt i prosjektet. Bravo-leken er, i følge gründer Heidi Aabrekk, utviklet med sikte på tidlig språkstimulering og er inspirert av ny kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling. Den voksenstyrte Bravo-leken kombinerer variert bevegelse og intensiv språk- og sansestimulering. Ved å leke systematisk på denne måten over en viss periode ønsker man å flytte en større gruppe av barna over i et normalt utviklingsløp. Noen barn har en klar forsinket språkutvikling, mens for andre kan det være vanskelig å vite om det er fare for forsinkelser, derfor leker alle barna på avdelingen Bravo-leken sammen. Vi leker Bravo-leken i stedet for å vente å se, for deretter å kartlegge barna og i noen tilfeller iverksette tiltak altfor sent. Denne praksisen fører til utenforskap for 20-30% av dagens unge og er en av de sosiale utfordringene den sosiale entreprenøren Intempo ønsker å løse.

En god start – du inviteres til å delta
Sammen med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus håper vi nå å kunne gi enda flere barnehageavdelinger og helsestasjoner i Østfold konkrete verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling, gjøre det enklere å få venner og bli inkludert i leken på en god måte, sier Heidi Aabrekk. – Ønsker din barnehage eller helsestasjon å delta i denne satsingen?

Praktisk informasjon
Tentativ oppstart med felleskurs for barnehager og helsestasjoner i januar 2020. Søknadsfrist 1.11.19.
Barnehager kan melde sin interesse i dette skjemaet.
Interesserte helsestasjoner bes sende en e-post til post (a) intempo.no og merke e-posten med “Inkluderende språksatsing – Østfold”.

Kjenner du noen som bør melde sin interesse? Del gjerne!