BibelBravo + KnøtteKRIK = sant

Astrid Eidhammer arbeider som menighetspedagog i Norheim menighet hvor de tilbyr babysang for de fra 0-1 år og Kor og lek for de fra 2 år og oppover. Det var etterspørsel etter et tilbud for 1-2 åringene og de startet opp med «KnøtteKRIK» høsten 2019. Etter et seminar om BibelBravo av Heidi Aabrekk på «Forum for trosopplæring» i regi av Stavanger bispedømme, bestemte Astrid seg for å inkludere BibelBravo som en del av KnøtteKRIK.

«KnøtteKRIK» arrangeres samtidig som «Kor og Lek» og «Barnegospel» hver torsdag i Norheim menighet og avsluttes med felles kveldsmat for alle aldersgruppene. På «KnøtteKRIK» har de det samme opplegget hver uke som består av navnesang, bevegelsesregler og -sanger, BibelBravo og Bravo-runden, ringleker og fallskjermlek.

Konkrete opplegg for de minste
I løpet av de 14 samlingene høsten 2019 brukte Astrid de ni oppleggene fra BibelBravo i tillegg til Bravo adventskalenderen. – Jeg synes dette var veldig gøy! Oppleggene er veldig konkrete, noe som gjør at barna får bruke sansene sine. Da vi hadde om pinsen tok jeg med to isbokser, en med isbiter og en med varmt vann. På den måten fikk de erfare begrepene kald og varm som knyttes til vind og ild. Barna var ivrige og ville kjenne på! Så selv om de ikke selv ennå kan uttrykke hva de tenker så virker det som om de trives godt med det, forteller Astrid Eidhammer som arbeider som menighetspedagog i Norheim menighet.

Mot slutten av samlingen er det frilek med baller, klosser og rokkeringer før den 45 minutter lange økten med «KnøtteKRIK» avsluttes med bordvers og felles kveldsmat med de andre gruppene.

Hva er BibelBravo?
BibelBravo gjennomføres som en aktiv stasjonsbasert lek på gulvet der foreldre og barn er med i fellesskap. På hver stasjon får alle oppleve enten fem begreper gjennom alle sansene eller fem bokstaver. Vi bruker skriftspråket, fordi det er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilder og faktiske gjenstander er det. Barna blir kjent med ordene, bildene og bokstavene gjennom å smake, lukte, kjenne, se og høre. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene kaster vi en terning som bestemmer om vi skal åle, krabbe, rulle, snurre eller fly til neste stasjon.

BibelBravo er utviklet av Intempo, som også har laget språkverktøyet Bravo-leken som er tatt i bruk i over 400 barnehager i Norge. Les mer om BibelBravo og Bravo-leken på intempo.no og intempo.no/bibelbravo