Kurs i BibelBravo – høsten 2019

Ønsker du som arbeider med undervisning i kirke/menighet å delta på et inspirerende innføringskurs i BibelBravo? Vi vet at barn aldri lærer så raskt, så enkelt og så mye som de første 1000 dagene. Derfor har vi som arbeider med/er frivillige i trosopplæring i menighet, barnehage eller skole en unik mulighet til å gjøre troen tilgjengelig mens barna er små! BibelBravo gjør det enklere for deg å skape aktive samlinger der barna får bruke hele kroppen og alle sansene sine. 

Vinteren 2019 lanserte Intempo BibelBravo som et helt nytt trosopplæringsverktøy for de aller yngste. Det er utviklet over samme lest som Bravo-leken, et språkverktøy som de siste ti årene har vært i bruk i over 350 barnehager i Norge og Danmark. BibelBravo kan bidra til variert og konkret trosopplæring i hjemmet, i kirken, i barnehagen og på skolen. Den sosiale entreprenøren Intempo AS står bak utviklingen av både Bravo-leken og BibelBravo, og har ti års erfaring med å jobbe frem innovative løsninger for lekende læring for de aller yngste barna. Intempo gir helsestasjoner, foreldre, barnehager, skoler og nå også menigheter tilgang til kunnskap om hjernen og konkrete verktøy.

Innhold i kurset
Kurset gir en grundig innføring i BibelBravo med hovedfokus på gjennomføring av ni temasamlinger. Vi lærer hvordan vi kan gjøre trosformidlingen om til aktive, sanselige, spennende og lærerike stasjonsøkter for barna. Når vi ser, hører, smaker, lukter og kjenner på begreper som hører tros- og kristenlivet til, støtter vi barnas egen utvikling av språket og troen sin. Slik legges også grunnlaget for gode samtaler og vaner på sikt. Jo flere sanseopplevelser barna får når de er små, jo lettere blir læring senere. Vi håper BibelBravo inspirerer til aktivitet og at opplegget blir et supplement til alt det viktige som skjer i hjemmet og i ulike kristne sammenhenger.

Kurs/seminar – høsten 2019
Stavanger bispedømme – 15. august – seminar på fagdag
Bergen – 28. august, kl 12 – 15.
Hamar bispedømme – 6. september – UTSATT
Jæren – 3. oktober, kl 18-21.
Ålesund – 14. oktober, kl 17-20. Påmelding her.
Kristiansand – 22.-23. november, Seminar på konferansen Gi Jesus Videre.
Karmøy – 8. januar, kl 18-21. Påmelding her.

Ønsker du et kurs til din barnehage/bispedømme/prosti/skole? Ta kontakt på post@intempo.no 

Verktøyets innhold – ni temaopplegg fra Trosopplæringsplanen
BibelBravo består av materiell til ni temasamlinger som setter fokus på grunnleggende tema ved kristen tro og tradisjon, kristen tro i praksis og livstolking og livsmestring. De ni samlingene dåp, kirkerommet, pinse, bønn, fellesskap, nåde, trygghet, tilgivelse og Gud har skapt meg inkluderer alle ulike sanseopplevelser som gjør at barnet sammen med den voksne tilnærmer seg temaet på flere ulike måter. Samlingene er tilpasset Trosopplæringsplanen for Den norske kirke og kan brukes på ulike måter i trosopplæringen. De kan fungere som selvstendige opplegg, som andaktstund på småbarnssang eller som en del av en gudstjeneste. Og de kan selvfølgelig brukes igjen og igjen, og selvsagt også i andre kristne sammenhenger enn i kirken.

BibelBravo er lagt opp slik at voksne og barn kan møtes rundt en felles aktivitet som gir glede og mening. Leken fungerer godt som hoveddelen av en trosopplæringssamling eller som lekeandakt på søndagsskolen. Rammeverket rundt BibelBravo kan gjerne bestå av fri lek, velkomst, sang, Bravo-runde, aktivitet, sang og avslutning. Temaheftet som følger med forklarer det hele og gjør det lett både for dere som arbeider med trosopplæring og frivillige å gjennomføre en samling med BibelBravo ut i fra materiellet som er ferdig laget. I temaheftet finnes også forslag til sanger og tilhørende bibeltekster. Bruker du temaheftet aktivt er planleggingen av samlingen allerede gjort, og du kan konsentrere deg om å gjennomføre dem. Under samlingen utforsker barna og de voksne korte tekster, illustrasjoner, bokstaver og gjør ulike aktiviteter. Fem nye barnesanger følger med opplegget og du kan allerede nå lytte til dem under under artisten SICO på digitale strømmetjenester. Sangene finnes på digitale plattformer som Youtube, Tidal og Spotify. Her er link til de helt nye barnesangene i Spotify. Materiellet finnes på bokmål og nynorsk, samisk oversettelse vil forhåpentligvis komme etterhvert!

Bravo-runden er selve grunntanken for hvordan BibelBravo blir gjennomført, og er hoveddelen i samlingen. I forkant og etterkant kan det gjerne være fri lek, velkomst, sang og avslutning. Selve Bravo-runden består av tre inntrykkstasjoner og en aktivitetsstasjon som plasseres utover gulvet. På de fire stasjonene får barna ulike sanseopplevelser knyttet til temaet for Bravo-runden. Mellom stasjonene beveger barna seg aktivt, og det er terningen som bestemmer på hvilken måte! Ved å leke på denne måten får barna kjennskap til og erfaring med flere bokstaver og begreper, samtidig som de er i fysisk aktivitet. Selve runden tar ikke mer enn 10-20 minutter, avhengig av varigheten på aktivitetsstasjonen.

BibelBravo fås kjøpt i vår egen nettbutikk, og hos Bok og Media på nett og i butikk i Oslo.

Følg oss gjerne på facebook.com/bibelbravo!

Kjenner du noen som burde delta på et kurs i BibelBravo? Del gjerne.