web_bibelbravo_intempo_tonemolnes_2019_06_680

BibelBravo – trosopplæring

3.990,00kr

I BibelBravo finner du alt materiellet du trenger til ni trosopplæringssamlinger for barn i barnehage- og småskolealder. Benytt sjansen til å gjøre troen tilgjengelig mens barna er små!  BibelBravo er utviklet over samme lest som Bravo-leken, med utgangspunkt i hjerneforskning og pedagogikk. Temahefte, materiell og nettkurs er inkludert.

Temahefte

Maxibøker

Ord- og bildekort

Demopakke, ta med hjem-ressurser

Varenummer: 9000. Kategorier: , , .

Product Description

BibelBravo er et helt nytt trosopplæringsverktøy for de aller minste. BibelBravo gjør det enklere for deg å skape aktive samlinger der barna får bruke hele kroppen og alle sansene sine. BibelBravo består av materiell til ni temasamlinger som setter fokus på grunnleggende tema ved kristen tro og tradisjon, kristen tro i praksis og livstolking og livsmestring. De ni samlingene dåp, kirkerommet, pinse, bønn, fellesskap, nåde, trygghet, tilgivelse og Gud har skapt meg inkluderer alle ulike sanseopplevelser som gjør at barnet tilnærmer seg temaet på flere ulike måter.

Aktiv lek
Med BibelBravo kan du skape mer aktive, morsomme og læringsrike trosopplæringssamlinger – utviklet spesielt for de yngste barna. Materiellet til ni samlinger er ferdig laget, temaheftet instruerer og veileder, slik at du slipper planleggingen og heller kan fokusere på gjennomføringen.

Bruk materiellet til en stasjonsbasert lekestund, der nye sanseopplevelser, begreper, bokstaver og morsomme aktiviteter blir introdusert for barna. Lekestunden legger grunnlaget for  gode samtaler i fortsettelsen av samlingen på hjemmebane. Hver stasjon varer i ett-to minutt før dere ruller, snurrer eller krabber videre til neste stasjon. Leken fungerer godt som hoveddelen av en trosopplæringssamling og kan gjerne rammes inn av velkomst, fri lek, sang og avslutning. 

Materiellet kan også brukes av andre målgrupper, og passer for eksempel godt for barn med spesielle behov og konfirmanter med behov for grunnleggende trosopplæringen.

Innhold i pakken
Når du kjøper BibelBravo får du:

  • Gratis nettkurs i BibelBravo, se her.
  • 9 lettleste Maxibøker, 1 til hvert tema
  • 33 ord- og bildekort, fra 2-5 til hvert tema
  • 2 sett alfabetkort
  • Terning med fysiske aktiviteter
  • Temahefte med instruksjoner for gjennomføring
  • Eksempler på Ta med hjem-ressurser, som kan bestilles flere av her.

Hvorfor BibelBravo?
Alle barn bør få muligheten og støtten til å utviklet språket og troen sin. Når barna bruker sansene sine og hele kroppen aktivt, støtter de også språkutviklingen og legger grunnlaget for samtaler om tro og kristenliv.

“Sammen med de minste bruker vi alltid å starte samlingen med litt frilek, før vi samler oss i ring og synger velkomstsang og hilser på hverandre, Det var enkelt å få barna med, og både de store og de små ble fort engasjerte. På Mini-gruppa har vi rundt 10 barn fra 0 til 6 år.  Jeg kan absolutt anbefale BibelBravo!”

Ingrid Løining Ørum, tidligere diakonal medarbeider i sjømannskirken på Gran Canaria.

“BibelBravo er laget slik at både barn og foreldre får et redskap for å snakke om tro. Dette tror jeg foreldre vil ta med hjem slik at utbyttet blir langt mer enn det barna opplever på samlingen.”

Aileen Zahl, kateket i Hammerfest menighet

Additional Information

Målform

Bokmål, Nynorsk

Du liker kanskje også…