Månedens Bravo-sjef i april

Cathrine B. Sarisakal, barne- og ungdomsarbeider fra Lillekollen barnehage i Molde er månedens Bravo-sjef i april! Hun tar i følge sine kollegaer, Bente Kofoed og Ingvild Ohr, oppgavene på strak arm og sørger for å forberede og legge til rette for gode Bravo-runder i hverdagen. De skriver følgende i sin nominasjon: 

“Vi ønsker å nominere Cathrine B. Sarisakal til månedens beste Bravo-sjef.  Uke for uke har hun hatt alt klart av kort, konkreter osv. Så for oss andre som skal gjennomføre Bravo-samlinger kommer vi til fiks ferdig opplegg! Hun er veldig god til å motivere og veilede oss kollegaer, slik at vi gjennomfører samlingene på en god måte. Hun er også veldig god på å veilede og hjelpe andre Bravo-sjefer i barnehagen. Samtidig er hun knallgod på å gjennomføre Bravo-samlinger selv, og får med seg barna og motiverer de på en god måte! Vi ønsker å hedre henne med en Bravo-sjef-tittel!”

0419_lillekollenbhg_2016Tydelig styrer gir god gjennomføring og gode resultater
Lillekollen barnehage i Molde kommune startet opp med Bravo-leken høsten 2015. Styrer Ellen Lyngvær Hjelseth hadde hørt om Bravo-leken via Milas AS og ønsket da å prøve ut dette verktøyet. Hovedgrunnen til dette var at styrer Ellen så på Bravo-leken som et verktøy som kunne skape aktive voksne i nær relasjon med barna. Når det i tillegg var ferdig planlagt, lagt i system og relativt enkelt å komme i gang kunne ingen ting stoppe henne fra å innføre det i hele barnehagen.

De ansatte deltok på innføringskurs i 2016 og deretter Level Up-kurs i 2017. Nye ansatte ble på nytt kurset i 2019. I dag glir Bravo-leken godt i barnehagen. Alle avdelinger bruker det, og personalet har fått frihet til å tilpasse det til sine hverdager. Etter 4,5 år med Bravo-runder ser styrer Ellen gode ringvirkninger av innføringen av leken. På småbarnsavdelingen får barna muligheten til å vise hva de kan, og de ansatte ser også potensialet i barna. På storbarnsavdelingene er det større interesse for bokstaver og ord, og mer fokus på det enn tidligere. Det har ført til at personalet har måttet justere sine opplegg, spesielt på førskolegruppa. Barna synes det er morsomt å holde på med bokstaver og ord, og stadig flere femåringer knekker lesekoden. Ellen forteller at de stadig blir overrasket og litt paff over hva barna forteller og formidler at de kan.

Barna stortrives med Bravo-leken som fast aktivitet i 12 uker to ganger i året. De voksne trives også med det, og i leken dannes det nære relasjoner mellom aktive voksne og aktive barn.

59625440_306258976956084_1883505083858026496_nBravo-sjefer på alle avdelinger
Gode Bravo-sjefer har vært en naturlig del av implementeringen og det er derfor med stor glede at vi gir tittelen “Månedens Bravo-sjef april” til Cathrine fra avdeling Bjørsito. Hun har som tidligere Bravo-sjefer også svart på spørsmål om sine erfaringer med Bravo-leken.

1. Kan du fortelle litt om deres arbeidsmåter/hvordan dere jobber med Bravo-leken?  
Hos oss har vi hver vår dag hvor vi har ansvar for å gjennomføre Bravo-leken. Bravo-sjefen legger opp kortene i stativet hver dag, sammen med konkretene som følger med. Og tilpasser Bravo-rundene ut ifra uke-/månedstema som vi har ifra før i barnehagen.

2. Hva har du blitt mest overrasket over etter at du begynte med Bravo-leken?
Jeg har blitt mest overrasket over hvor fort de memorerer ord og bokstaver, og at de kan gjenfortelle de senere. Jeg er også overrasket over at barna kjapt lærer å dra sammen ord når vi har puslestasjon.

3. Hva er ditt beste Bravo-tips til andre?
Lag et system som passer for deg som er Bravo-sjef og legg opp kortene og konkretene for en hel uke (eller lengre om du har plass). Gjør det så enkelt som mulig for at det skal bli kjekt og moro for alle parter å gjennomføre Bravo-leken hver dag.

Månedens Bravo-sjef i 2019
Det er tre kåringer igjen i 2019, i Bravo-månedene september, oktober og november. Det er derfor tre nye sjanser til at nettopp deres Bravo-sjef stikker av med tittelen! Har du en Bravo-sjef som gjør en ekstra innsats for å gi barna i barnehagen eller på skolen en utvikling som varer gjennom Bravo-leken? Vi tar i mot flere forslag på Bravo-sjefer, skriv gjerne kort hvorfor hun/han fortjener å vinne! Og vet du hva – det er også lov å nominere seg selv! Klikk her for å sende oss en e-post.

Egen facebookgruppe for Bravo-sjefer
Det finnes også en egen gruppe for Bravo-sjefer på Facebook. I denne gruppen kan Bravo-sjefer over hele Norge stille spørsmål, få hjelp og dele av sine tips og erfaringer. Slik kan vi sammen gjøre Bravo-leken enda bedre! Du finner gruppen her, den er lukket, slik at bare Bravo-sjefene kan se innholdet. Be om å få bli medlem ved å følge lenken: https://www.facebook.com/groups/BravosjefNorge/. Facebook-siden Bravo-leken blir som før med oppdateringer fra oss. Følg oss gjerne der også for å få med dere siste nytt!

Kjenner du noen dette kunne være aktuelt for? Del gjerne.