Månedens Bravo-sjef i mars

Janne Lammetun Lindelid fra Våge barnehage i Fjaler er månedens Bravo-sjef! Noen av Bravo-sjefens oppgaver er å forberede og legge til rette for gode Bravo-runder i hverdagen. I følge Jannes kollegaer gjør hun nettopp dette, og i tillegg er hun en racer på å lage egenkomponert materiell knyttet til spennende tema de skal utforske nærmere! Hennes kollega Kristin skriver følgende: 

“Eg ønsker å nominere Janne Lammetun Lindelid som “Månedens Bravo-sjef”. Det er fordi ho gjer ein fantastisk innsats som Bravo-sjef og inspirator i vår barnehage. Ho utviklar Bravo-leken slik at den passar til alle tema vi jobber med, og at vi bruker Maxibøker som oppstart til omlag alt temaarbeid er hennes forteneste. Vi plar seie at ho er smittsom. Ho har også hatt eit “motivasjonskurs” for ein annan barnehage i kommunen. Bravo har vorte ein stor del av vår kvardag takka vere ho! Ho brenn for arbeidet med Bravo-leken, og dette inspirerer oss i barnehagen.”

Språkkommunene Fjaler og Gulen valgte i 2016 å bli med i Se hele meg-prosjektet i regi av Intempo. Dette innebar blant annet at Bravo-leken, språkverktøyet for de minste, skulle implementeres i ti barnehager. Våge barnehage var en av disse og siden den gang har altså Våge barnehage tatt i bruk Bravo-leken mer og mer og latt den gjennomsyre hverdagen. Nettopp på grunn av denne innsatsen er det Janne som i mars blir kåret til “Månedens Bravo-sjef”. Janne og barna fikk tilsendt et spesiallaget opplegg med ord- og bildekort, diplom til Bravo-sjefen og diplomer til alle barna i gjennomført Bravo-stil. Janne fikk også noen spørsmål i forbindelse med kåringen og her er hennes svar til inspirasjon for alle dere andre som leker Bravo-leken

1. Hvem bruker Bravo-leken i Våge barnehage?

I barnehagen vår leikar alle Bravo inndelt i grupper. Eg er ansvarleg for gjennomføringa av Level up, med 3- og 4-åringane, 1- og 2-åringane brukar Kickstart og her byter personalet på å gjennomføre øktene. 5- og 6-åringane leikar og Bravo, som vi knyter opp til ulikt temaarbeid i barnehagen, t.d. fiskeprosjekt, 17. mai, samar, ulike fysikk/kjemi forsøk og juleevangeliet.

2. Kan du fortelle litt om deres arbeidsmåter/temaarbeid?

Når vi skal jobbe med eit tema eller prosjekt lagar vi eigne kort eller bøker, alt etter kva som passar til det vi ynskjer å formidle. Vi startar gjerne eit prosjekt/tema med å presentere dette i Bravo-form. Etter kvart utvidar vi, og reiser på turar, nyttar iPad, bakar og finn anna litteratur osb. Ved å presentere ord og begrep i starten, skapar vi “knaggar” til å henge ting på vidare i prosjektet.

Her kan du lære mer om hvordan du lager egne kort og egne Maxibøker. 

3. Hva har du blitt mest overrasket over etter at du begynte med Bravo-leken? 

Eg har blitt overraska over kor fort dei memorer og alt det borna klarer å lagre og ta fram att lenge etterpå. Kor interesserte og nysgjerrige dei er i tema vi presenterer og korleis dei dreg parallellar i kvardagen sin. Ting eg har trudd dei ikkje klarar å hugse, t.d. vanskelige ord, kan eg plutseleg høyre att i leik eller rundt bordet ved måltid. Då kjenner eg på ei kjensle av at; “YES! No har vi gitt borna ekstra knaggar til å henge meir informasjon på”. Når 1- og 2-åringane sit på Bravo-plassen og grin fordi dei vil ha meir Bravo, då blir eg berre enda meir gira! Og sist, men ikkje minst kor fort born tileignar seg andre språk. I vår barnehage har vi jobba med engelsk, tysk og ein del teiknspråk. I ei Bravo-runde no i vår, snakka vi om ting i fjæra, då kom det plutseleg frå ein kar på 3 år: «Dette her er teiknspråk for ROBÅT» og deretter viser han teiknet riktig! Dette hadde vi hatt om lenge før jul.

4. Hva er ditt beste Bravo-tips til andre?

Tenk enkelt! Det enkle er ofte det beste. Ta utgangspunkt i ting som fengar borna, som dei undrer seg over og jobb vidare med det.

Månedens Bravo-sjef i 2019
Det er fremdeles fire kåringer igjen i 2019, april, september, oktober og november. Det er derfor fire nye sjanser til at nettopp deres Bravo-sjef stikker av med tittelen! Har du en Bravo-sjef som gjør en ekstra innsats for å gi barna i barnehagen eller på skolen en utvikling som varer gjennom Bravo-leken? Vi tar i mot flere forslag på Bravo-sjefer, skriv gjerne kort hvorfor hun/han fortjener å vinne! Og vet du hva – det er også lov å nominere seg selv! Klikk her for å sende oss en e-post.

Egen facebookgruppe for Bravo-sjefer
Det finnes også en egen gruppe for Bravo-sjefer på Facebook. I denne gruppen kan Bravo-sjefer over hele Norge stille spørsmål, få hjelp og dele av sine tips og erfaringer. Slik kan vi sammen gjøre Bravo-leken enda bedre! Du finner gruppen her, den er lukket, slik at bare Bravo-sjefene kan se innholdet. Be om å få bli medlem ved å følge lenken: https://www.facebook.com/groups/BravosjefNorge/. Facebook-siden Bravo-leken blir som før med oppdateringer fra oss. Følg oss gjerne der også for å få med dere siste nytt!

Kjenner du noen dette kunne være aktuelt for? Del gjerne.