Har barnet du ønsker å hjelpe forsinket utvikling?
Vi tilbyr hjelpemiddel for barn med språklige og motoriske utfordringer. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», derfor er fokuset på tidlig innsats større enn noen gang. Bravo-leken passer for barn fra 0-12 år som har som målsetning å trene på begreper og avkode språket. Bravo-leken har bidratt til at flere knekker lesekoden og til at barn med spesielle behov får et økt ordforråd og forståelse for begreper.  bObles passer for dem som trenger nødvendig støtte og hjelp til posisjonering for å kunne delta i lek og hverdagslige aktiviteter. bObles kan brukes alene eller sammen med Bravo-leken som variasjon til den motoriske treningen.

Bravo Kickstart/Level up
HMS Art.nr: 240404
Språkstimuleringsmateriell for 48 uker med intensiv språkstimulering og begrepsutvikling for barn i alderen 0-12 år med spesielle behov. Mange av barna med språkvansker får i dag for lite språkstimulering når de egentlig trenger mer. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

Les mer

bObles start/up
HMS Art.nr: 253705
De tidligere pakkene bObles start og bObles up er slått sammen til en pakke. Hjelpemidlene for posisjonering gir støtte i lek og hverdagslige aktiviteter, og gjør det mulig for barn å trene på grunnleggende motoriske ferdigheter.

Les mer

Et hjelpemiddel for trening av språk og kommunikasjon
De fleste hjelpemidler erstatter eller avhjelper personer med en funksjonsnedsettelse. Bravo-leken er et verktøy for å trene på de grunnleggende ferdighetene, spesielt for barn med forventet eller forsinket språkutvikling hvor målet er mer nyansert kommunikasjon om talespråket uteblir.

Les mer

Slik trener Lillegull Emily med bObles start/up
Emily på åtte år har glede og nytte av bObles start/up til lek og trening hjemme og på skolen. Bli med en tur på skolen hennes og se hvordan hun og fysioterapeuten bruker modulene i det daglige.

Les mer

Foreldres frihet til å velge trening og hablitering
Familier som får barn med behov for ekstra stimulering møter oftest et fragmentert tjenestetilbud og i kaoset går den første tiden fryktelig fort. I denne artikkelen ønsker vi derfor å fokusere på viktigheten av foreldrenes innsats. Vi vet at de første 1000 dagene er ekstremt avgjørende for barnets hjerneutvikling.

Les mer

Mitt barn har forsinket utvikling
Folk har lett for å senke tempoet (og forventningene!) når de skal lære vekk til utviklingshemmede. Men Daniela er en særs utålmodig 3-åring, og da er det supert at Bravo-leken er rask og variert. Jeg ser at hun holder fokus og konsentrasjon lenger fordi Bravo-leken foregår hurtig og intensivt. Det er en stor bonus at storesøster Blanca også gjerne vil være med – hun lærer også ord og bokstaver!

Les mer

Derfor trenger du ikke ”vente og se”
I 2004 fikk Heidi Aabrekk en sønn med en alvorlig hjerneskade. ”Verken som mor eller spesialpedagog hadde jeg de verktøyene jeg trengte for å hjelpe ham, sier Heidi. Forskning viser at barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon sannsynligvis vil ha størst utbytte av å starte stimuleringen før fylte to år.”

Les mer