Hjelpemiddel

bObles start/up

Mange barn med forsinket motorisk utvikling får i dag for lite stimulering, enda hjerneforskning viser at de egentlig trenger mer. Det å kunne være i variert bevegelse med venner og familie støtter barns utvikling og deltagelse i lek i hverdagen.

bObles start/up er fra juni 2019 slått sammen av de tidligere to produktpakkene bObles start og bObles up, og kan nå bestilles i fargen grågrønn. Disse endringene er gjort på grunn av endringer hos leverandøren og er basert på tilbakemeldinger fra familiene som bruker bObles. Pakken bObles start/up tilfredsstiller fremdeles funksjonene bObles start og bObles up var ment å ha alene.

Søk om hjelpemiddel
Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral. NAV HMS Artikkelnr.: 253705

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose eller forventet forsinket motorisk utvikling kan søke om å få innvilget hjelpemiddelet fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et hjelpemiddel for deltagelse i lek og hverdagslige situasjoner.

0619 bObles startup_680bObles start/up
bObles start/up er en modulpakke som ivaretar barnas motoriske utvikling, til bruk i hjemmet. Pakken er satt sammen av ulike moduler for å gi barna nødvendig støtte til deltagelse i lek og hverdagslige aktiviteter, samt muligheter for utvikling og mestring. Modulene passer for barn som har behov for å øve på å sitte, gå eller stå med og/uten støtte. Barna får utforske sin egen verden i tilrettelagte omgivelser. bObles-modulene som følger med i pakken er: maursluker, fisk, donut, to krokodiller, elefant og tumlesteiner.Modulene lar barna boltre seg i motoriske utfordringer både høyt og lavt og tjener mange ulike funksjoner. Elefanten er god som sittestøtte eller gyngehest, krokodillene kan brukes til trappetrening eller for å nå opp til en hylle, maurslukeren gir nivåtrening,  men kan også bli til bord og stoler og tumlesteinene gir mange muligheter for forflytning. Fisken kan brukes som krakk eller man kan “jage” fisken mens den ruller. Donuten er myk og fungerer som en flat yogaball, til å sitte på eller ligge på.

Brosjyrer
Se bilder og les mer i våre brosjyre: bObles start/up fra intempo as_webbrosjyre

Lær enda mer om de ulike funksjonene til bObles-modulene: Les vår bruksveiledning.

Møbler som stimulerer til fysisk aktivitet – Elisabeth Hunnes, Intempo
Krabbing gir en boost til den tidlige hjerneutviklingen, og det er egeninitiert bevegelse som gjør susen! bObles start/up innbyr til lek og aktivitet og skaper en aktiv, sosial arena på gulvet sammen med andre barn og i treningssituasjoner. Møblene er flerfunksjonelle og gir støtte til barn som øver på å sitte, stå eller gå i lek og i hverdagslige situasjoner.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss for en hyggelig prat, produktdemonstrasjon eller tilbud! Ønsker du å kjøpe bObles uten å søke gjennom NAV HMS ber vi deg ta kontakt med oss direkte på post@intempo.no.