Hjelpemiddel

Bravo Kickstart/Level up NAV HMS

I Bravo Kickstart/Level up finner du materiell for intensiv språkstimulering for barn i alderen 0-12 år med spesielle behov. Mange av barna med spesielle behov får i dag for lite språkstimulering når de egentlig trenger mer. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

Søk om hjelpemiddel
Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral med HMS artikkelnummer: 240404
Finnes på bokmål og nynorsk.
Les mer om Bravo Kickstart/Level up i Hjelpemiddeldatabasen.

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose kan søke om å få innvilget Bravo Kickstart/Level up fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et treningshjelpemiddel til hjemmebruk. Målet er begrepsutvikling og mer nyansert kommunikasjon om talespråket uteblir. Dette er et intensivt og konkret verktøy til å gjennomføre daglige aktiviteter med barnet på 10-15 minutter i en periode på 12 mnd.

Brosjyre for nedlasting

Innhold
48 aktivitetsukeplaner gir forslag til 180 skreddersydde aktiviteter  som kombinerer bokstav- og begrepsinnlæring med fysisk aktivitet. De første 24 ukeplanene har hovedfokus på bokstav- og begrepsaktiviteter. De neste 24 ukeplanene bygger videre på de 24 første, og inkluderer enda flere bokstav- og begrepsaktiviteter i tillegg til å gå et steg videre mot aktiviteter som inkluderer tegnspråk, mengder, lettleste bøker og lotto. Det er også mulighet for å skreddersy aktivitetene til det enkelte barns behov. Ukeplanene legger til rette for enkel gjennomføring for foreldrene og lekeøktene gir et positivt samspill mellom barn og voksne. Tilgang til nettkurs og mulighet for veiledning følger også med.

Innholdet passer for barn fra 0-12 år, uavhengig av morsmål, alder og språkgrunnlag. Vår hovedoppfordring er å sette i gang med Bravo-leken så tidlig som mulig. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», og derfor er fokuset på tidlig innsats større enn noen gang.

Bravo-leken har bidratt til at flere knekker lesekoden og  til at barn med spesielle behov kan få et økt ordforråd og forståelse for begreper. Et godt språk legger grunnlag for vennskap og god livskvalitet. Vi anbefaler derfor et tett samarbeid mellom hjem og barnehage eller hjem og skole. Da får også barnet delta i en aktivitet i sammen med andre barn.

Les mer om Bravo Kickstart/Level up i Hjelpemiddeldatabasen.

Søknadsskjema hos NAV. Vi anbefaler valg nr. 3, søknad om hjelpemidler til kommunikasjon.

Kontakt oss for en hyggelig prat, produktdemonstrasjon eller tilbud!

Ønsker du å kjøpe Bravo Kickstart/Level up uten å søke gjennom NAV HMS ber vi deg ta kontakt med oss direkte på post@intempo.no