Hjelpemiddel

Dette er Bravo Kickstart/Level up – og slik søker du

I Bravo Kickstart/Level up finner du materiell for intensiv språkstimulering og begrepstrening for barn i alderen 0-12 år med forventet eller diagnostisert forsinket språkutvikling. Mange av barna med forsinket språk får ikke nok språkstimulering. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

Søk om hjelpemiddel
Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral med HMS artikkelnummer: 240404
Finnes på bokmål og nynorsk.
Les mer om Bravo Kickstart/Level up i Hjelpemiddeldatabasen.

Barn med en forventet eller bekreftet forsinket språkutvikling som følge av en diagnose som f.eks. Downs syndrom, CP eller autisme kan søke om å få innvilget Bravo Kickstart/Level up fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et treningshjelpemiddel til hjemmebruk. Barn uten kjente diagnoser har også fått innvilget materiellet f.eks. som følge av prematur fødsel. Målet er begrepsutvikling og mer nyansert kommunikasjon om talespråket uteblir. Bravo Kickstart/Level Up er et intensivt og konkret verktøy med materiell til å gjennomføre daglige aktiviteter med barnet på 10-15 minutter i en periode på 48 uker.

Slik søker du: Veiledning til søknad om Bravo Kickstart/Level Up

Her søker du: Søknadsskjema hos NAV. Vi anbefaler valg nr. 3, søknad om hjelpemidler til kommunikasjon.

Se og les: Brosjyre Bravo Kickstart/Level Up for nedlasting

Innhold
48 aktivitetsukeplaner gir forslag til 180 aktiviteter som kombinerer bokstav- og begrepsinnlæring med fysisk aktivitet. De første 24 ukeplanene har hovedfokus på bokstav- og begrepsaktiviteter. De neste 24 ukeplanene bygger videre på de 24 første, og inkluderer enda flere bokstav- og begrepsaktiviteter i tillegg til å gå et steg videre mot aktiviteter som inkluderer tegn, mengder, lettleste bøker og lotto. Det er også mulighet for å skreddersy aktivitetene til det enkelte barns behov. Ukeplanene legger til rette for enkel gjennomføring for foreldrene og lekeøktene gir et positivt samspill mellom barn og voksne. Tilgang til nettkurs, medlemskap i facebookgruppe og mulighet for veiledning følger også med.

Innholdet passer for barn fra 0-12 år, uavhengig av morsmål, alder og språkgrunnlag. Vår hovedoppfordring er å sette i gang med Bravo-leken så tidlig som mulig. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», og derfor er fokuset på tiltak tidlig større enn noen gang.

Bravo-leken har bidratt til at flere knekker lesekoden og  til at barn med forsinket språkutvikling kan øke sitt ordforråd og forståelse for begreper. Et godt språk legger grunnlag for vennskap og god livskvalitet. Vi anbefaler derfor et tett samarbeid mellom hjem og barnehage eller hjem og skole. Da får også barnet delta i aktiviteten sammen med andre barn.

Les mer om Bravo Kickstart/Level up i Hjelpemiddeldatabasen.

Derfor trenger du ikke vente og se – Heidi Aabrekk, Intempo
Se Heidi Aabrekk fortelle mer om hjelpemidlet Bravo Kickstart/Level Up i videoen under. Heidi Aabrekk er spesialpedagog, gründer av Intempo AS og utviklet Bravo-leken etter at hun selv fikk en sønn med CP. “Sanseopplevelser er selve byggeklossene for hjernens utvikling. Hver gang vi ser, hører, kjenner, smaker eller lukter på noe, så dannes det koblinger i hjernen. Når dette sanseinntrykket repeteres blir koblingene sterkere og mer varig. Jo flere koblinger barnet etablerer, jo flere nettverk blir det og jo lettere blir læring senere. Jeg tror barn elsker Bravo-leken, fordi de hver dag får smake, se eller kjenne på noe nytt og spennende og samtidig oppleve gjensynsglede med det vi gjorde i går. Bravo-leken sikrer  en systematisk introduksjon til sanseopplevelser i kombinasjon med fysisk aktivitet, og den kan søkes på hos NAV hjelpemiddelsentralen til hjemmebruk.”

Kontakt oss for en hyggelig prat, produktdemonstrasjon eller tilbud!

Ønsker du å kjøpe Bravo Kickstart/Level up uten å søke gjennom NAV HMS ber vi deg ta kontakt med oss direkte på post@intempo.no