Hjelpemiddel

Derfor trenger du ikke “vente og se”

I 2004 fikk Heidi Aabrekk en sønn med en alvorlig hjerneskade. ”Verken som mor eller spesialpedagog hadde jeg de verktøyene jeg trengte for å hjelpe ham. Siden forskning viser at barn vil ha størst utbytte av systematisk stimulering før fylte to år og erfaringene mine tilsa det samme, startet jeg utviklingen av Bravo-leken for alle barn i 2009″, sier gründeren og spesialpedagogen.

Uansett utgangspunkt er Bravo-leken en morsom og lærerik måte å leke med språket på. Vi leker Bravo-leken for moro skyld, og for barnehjernens skyld!

Simen ble født for tidlig og fikk en alvorlig hjerneskade. Hjelp fra fagmiljøer med fokus på hjernen gav familien kunnskap og verktøy til å støtte utviklingen hans fra første leveår. Kunnskapen om hjernen viser at vi ikke trenger vente. Vi kan gjøre litt hver dag for å støtte utviklingen av språket, motorikken og læregleden.

Verktøyene er sansestimulering, sunt kosthold og trygghet.

”Vi måtte endre tankesettet vårt og forstå at selv om han ikke kunne smile eller snakke, så kunne han likevel erfare med sansene sine og dermed bygge livsviktige nettverk i hjernen”, forteller Heidi. Innsatsen gjorde at han lærte å lese og kommunisere før han fylte 3 år. Han er multihandikappet, men følger nå vanlig pensum i 9. klasse. Han har gode venner og elsker å komponere musikk.

5 kjappe fakta om små barn og læring

  1. Hjernen har en vekstspurt de første to årene etter fødselen og er mest følsom for både positive og skadelige påvirkninger i denne perioden.
  2. Spedbarn må ikke undervurderes, sansene er intakte fra fødselen av.
  3. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon vil sannsynligvis ha størst utbytte av å starte stimuleringen før fylte to år. Les om muligheten for å søke om Bravo-leken som hjelpemiddel for trening av grunnleggende ferdigheter fra NAV.
  4. Noen barn trenger mer enn tilfeldige stimuli for å utvikle seg «normalt». Det er aldri for tidlig å erfare og lære.
  5. Alt du viser barnet, forteller, lar det få kjenne på, smake eller lukte på, blir lagret i hjernen som koblinger. Jo flere koblinger, jo lettere blir læring senere.