Hjelpemiddel

Et hjelpemiddel for trening av språk og kommunikasjon

Bravo Kickstart/Level up er et hjelpemiddel for barn i alderen 0 – 12 år. En intensiv språkstimulering gjør at barnet tidligere kan kode/avkode språket og starte med kommunikasjonstrening!

Symbollæring, tegnspråk, bokstavlyder, begrepsforståelse og ordforråd går hånd i hånd – og det er viktig å starte tidlig. Når barnet bruker materiellet i Bravo Kickstart/Level up til å leke Bravo-leken, er det et supplement til andre kommunikasjonsformer og hjelpemidler. En helhetlig og systematisk sansestimulering gir bedre språkutvikling og legger grunnlaget for både muntlig og skriftlig kommunikasjon tidlig. Leken tar 10-15 minutter daglig og  gjennomføres i samspill med en voksen og gjerne med flere andre barn. De ferdige ukeplanene gir forslag til korte lystbetonte aktiviteter med sansestimulering og bevegelseserfaring.

Bravo-leken kan være et godt og viktig supplement til tegnspråk eller symbol- og bildekommunikasjon. Et hjelpemiddel som muliggjør skriftlig kommunikasjon tidligere er innovativt og kombineres på enkle måter med digitale hjelpemidler der tastatur og prediksjon allerede er godt innarbeidet. Vi ser at skriftspråkskommunikasjon øker livskvaliteten og åpner for mer nyansert kommunikasjon tidligere, dersom talespråket uteblir. Dette kan fremme selvstendighet sammen med venner, i skolegang og utdanning.

Forskning viser at resultatene av tidlig intervensjon er bedre jo mer systematisk tiltakene er når de er satt inn tidlig og med høy intensitet. For best mulig effekt bør derfor treningen foregå hjemme og i samarbeid med barnehage/skole. Materiellet finnes både på nynorsk, bokmål og samisk, og har symbol for tegnspråk.

Les mer om Bravo Kickstart/Level up.

Søk om hjelpemidlet hos NAV her.

Les mer i Hjelpemiddeldatabasen.

For mer informasjon om Bravo-leken kan du kontakte Heidi Aabrekk på tlf. 97043426 eller på e-post.

Flere artikler om hjelpemiddel