Hjelpemiddel

Brukerhistorier – Bravo Kickstart/Level Up

Bravo Kickstart/Level up er et hjelpemiddel for barn i alderen 0 – 12 år. En intensiv språkstimulering gjør at barnet tidligere kan kode/avkode språket og starte med kommunikasjonstrening! Siden 2015 har mange barn fått innvilget materiellet via NAV Hjelpemiddelsentral. Møt noen av dem.

Møt Maja skolestarter

Maja har Downs syndrom, fikk innvilget Bravo-leken som et hjelpemiddel for begrepstrening og lekte Bravo-leken i samarbeid med barnehagen og en spesialpedagog de siste to årene før skolestart.

Symbollæring, tegnspråk, bokstavlyder, begrepsforståelse og ordforråd går hånd i hånd – og det er viktig å starte tidlig. Når Maja bruker materiellet i Bravo Kickstart/Level up til å leke Bravo-leken, er det et supplement til andre kommunikasjonsformer og hjelpemidler. En helhetlig og systematisk sansestimulering gir bedre språkutvikling og legger grunnlaget for både muntlig og skriftlig kommunikasjon tidlig. Leken tar 10-15 minutter daglig og  gjennomføres i samspill med en voksen og gjerne med flere andre barn. De ferdige ukeplanene gir forslag til korte lystbetonte aktiviteter med sansestimulering og bevegelseserfaring.

Bravo-leken kan være et godt og viktig supplement til tegnspråk eller symbol- og bildekommunikasjon. Et hjelpemiddel som muliggjør skriftlig kommunikasjon tidligere er innovativt og kombineres på enkle måter med digitale hjelpemidler der tastatur og prediksjon allerede er godt innarbeidet. Vi ser at skriftspråkskommunikasjon øker livskvaliteten og åpner for mer nyansert kommunikasjon tidligere, dersom talespråket uteblir. Dette kan fremme selvstendighet sammen med venner, i skolegang og utdanning.

Forskning viser at resultatene av tidlig intervensjon er bedre jo mer systematisk tiltakene er når de er satt inn tidlig og med høy intensitet. For best mulig effekt bør derfor treningen foregå hjemme og i samarbeid med barnehage/skole. Materiellet finnes både på nynorsk, bokmål og samisk, og har symbol for tegnspråk.

Les mer om Bravo Kickstart/Level up.

Møt Cecilie og Daniela

Cecilie Høisæter er mor til et barn som får spesialpedagogisk hjelp. Hun ønsket selv å bidra til sin datter Danielas utvikling.

“Jeg ble interessert i Bravo-leken fordi den har en mer helthetlig tilnærming til læring enn mange andre pedagogiske metoder. Jeg liker godt at Bravo-leken på en systematisk, men enkel og lite tidkrevende måte fletter språklæring sammen med motoriske øvelser, sunne matvarer og gode relasjoner; – helt nødvendige faktorer for at mitt barn med forsinket utvikling skal utvikle seg så godt som mulig. Bravo-leken har lært meg å bruke alle Danielas sanser når jeg skal lære henne noe, og dette har vært veldig nyttig i hverdagen. Bravo gir også en fin mulighet til samarbeid mellom barnehage, spesialpedagoger og hjem.

Bonus for både liten og stor
Folk har lett for å senke tempoet (og forventningene!) når de skal lære vekk til utviklingshemmede. Men Daniela er en særs utålmodig 3-åring, og da er det supert at Bravo-leken er rask og variert. Jeg ser at hun holder fokus og konsentrasjon lenger fordi Bravo-leken foregår hurtig og intensivt. Det er en stor bonus at storesøster Blanca (5 1/2 år) også gjerne vil være med – hun lærer også mye om ord og bokstaver! Som travel mor er det ikke minst viktig at Bravo-leken ikke krever for mye tid i hverdagen.

For Daniela er skrift blitt en naturlig og spennende ting gjennom Bravo-leken, og hun kan ofte peke på og gjenkjenne ord og bokstaver akkurat som hun gjør med gjenstander og bilder. Det er godt dokumentert at barn med Downs syndrom knekker lesekoden raskere når de blir eksponert for ordbilder, og jeg er helt sikker på at erfaring og mestringsopplevelser med Bravo-leken vil gi Daniela et fortrinn når hun skal starte i skolen.”

”Hjerneforskning og erfaring viser at koden er knekt. Vi vet i dag at innsatsen må skje svært tidlig for å fremme læring og forebygge vansker for alle barn, uavhengig av utgangpunkt. Nøkkelen er de første leveårene og at alt kan gjøres som en del av dagliglivet. Foreldre, helsestasjoner og barnehager kan gjøre mer, tidligere, i stedet for å vente å se”, sier Heidi Aabrekk. Det var hun som utviklet Bravo-leken som et første forslag til å bruke kunnskapen i praksis både hjemme og i barnehagen.

Møt Ida Marie og Joakim

Ida Marie Krone er en av mødrene som tidlig skjønte at hun måtte være i forkant for å skreddersy et tilbud til Joakim på snart 3 år.

Med diagnosen dyskinetisk cp har Ida Marie brukt mye av sin kveldstid på å lese seg opp på hva som finnes av habiliteringstilbud, og dette er en krevende og frustrerende jobb å gjøre på egen hånd. Ida Marie forteller at hun opplever vilje i det kommunale apparatet til å hjelpe, så lenge det ikke koster noe. Det bugner ikke av tilbud, men med god hjelp fra private med tilbud om for eksempel terapiriding, så inneholder dagen til Joakim flere virksomme elementer som gir både utvikling og trivsel. Et annet fast element i dagen til Joakim er Bravo-leken, både de ferdige kortene og de hun lager selv. “Jeg ble inspirert av kunnskapen om at selv om de er unge, så er det ingen begrensinger i de små barna, det er heller vi voksne som begrenser dem. Så jeg ønsket å gi min sønn de beste muligheter og styrke hans kognitive sider på tross av hans motoriske utfordringer! Jo lengre en venter – jo vanskeligere er det for barnet å lære, så her gjelder det å smi mens jernet er varmt,” forteller Ida Marie entusiastisk.

Les mer om Bravo Kickstart/Level up.

For mer informasjon om Bravo-leken kan du kontakte Heidi Aabrekk på tlf. 97043426 eller på e-post.

Flere artikler om hjelpemiddel