Hjelpemiddel

Mitt barn har forsinket utvikling

Cecilie Høisæter er mor til et barn som får spesialpedagogisk hjelp. Hun ønsket selv å bidra til sin datter Danielas utvikling.

Selv om Bravo-leken først og fremst er utviklet for barn mellom null og tre år, så er det aldri for sent å lære. Barn helt opp til 12 år kan leke og lære med Bravo-leken, og som foreldre til barn med forsinket utvikling kan man bruke Bravo-leken som et supplement til andre verktøy.

“Jeg ble interessert i Bravo-leken fordi den har en mer helthetlig tilnærming til læring enn mange andre pedagogiske metoder. Jeg liker godt at Bravo-leken på en systematisk, men enkel og lite tidkrevende måte fletter språklæring sammen med motoriske øvelser, sunne matvarer og gode relasjoner; – helt nødvendige faktorer for at mitt barn med forsinket utvikling skal utvikle seg så godt som mulig. Bravo-leken har lært meg å bruke alle Danielas sanser når jeg skal lære henne noe, og dette har vært veldig nyttig i hverdagen. Bravo gir også en fin mulighet til samarbeid mellom barnehage, spesialpedagoger og hjem.

Bonus for både liten og stor
Folk har lett for å senke tempoet (og forventningene!) når de skal lære vekk til utviklingshemmede. Men Daniela er en særs utålmodig 3-åring, og da er det supert at Bravo-leken er rask og variert. Jeg ser at hun holder fokus og konsentrasjon lenger fordi Bravo-leken foregår hurtig og intensivt. Det er en stor bonus at storesøster Blanca (5 1/2 år) også gjerne vil være med – hun lærer også mye om ord og bokstaver! Som travel mor er det ikke minst viktig at Bravo-leken ikke krever for mye tid i hverdagen.

For Daniela er skrift blitt en naturlig og spennende ting gjennom Bravo-leken, og hun kan ofte peke på og gjenkjenne ord og bokstaver akkurat som hun gjør med gjenstander og bilder. Det er godt dokumentert at barn med Downs syndrom knekker lesekoden raskere når de blir eksponert for ordbilder, og jeg er helt sikker på at erfaring og mestringsopplevelser med Bravo-leken vil gi Daniela et fortrinn når hun skal starte i skolen.”

”Hjerneforskning og erfaring viser at koden er knekt. Vi vet i dag at innsatsen må skje svært tidlig for å fremme læring og forebygge vansker for alle barn, uavhengig av utgangpunkt. Nøkkelen er de første leveårene og at alt kan gjøres som en del av dagliglivet. Foreldre, helsestasjoner og barnehager kan gjøre mer, tidligere, i stedet for å vente å se”, sier Heidi Aabrekk. Det var hun som utviklet Bravo-leken som et første forslag til å bruke kunnskapen i praksis både hjemme og i barnehagen.

Hva kan du gjøre?
Har du et barn med forsinket språkutvikling? Bravo-leken er et lek-med-språket-opplegg som tar 15 minutter daglig.

Les om muligheten til å få innvilget Bravo-leken som et hjelpemiddel gjennom NAV.