Nettartikkel og foreldrebrev for barnehager

Vi har utarbeidet et forslag til en nettartikkel som kan ligge på barnehagens nettside. Artikkelen kan også brukes som informasjonsbrev til foreldre når dere starter med Bravo-leken. Artikkelen forklarer kort essensen i Bravo-leken og hvorfor det er et lurt satsningsområde. Dere står fritt til å endre teksten til egne forhold, men den kan også stå som den er.

Kopier teksten nedenfor og lim inn der dere ønsker.

Bravo-leken – en del av hverdagen i barnehagen

I vår barnehage har vi valgt å satse på Bravo-leken som et helhetlig verktøy på småbarnsavdelingen/for alle våre barn (stryk det som ikke passer).

Vi skal leke Bravo-leken i 10 –15 minutter av samlingsstunden hver dag. Helt konkret vil det si at vi hver dag inviterer barna med i Bravo-runden. Dette er en stasjonsbasert lek der barna får oppleve enten fem begreper gjennom alle sansene eller fem bokstaver på hver stasjon. Vi bruker skriftspråket, fordi det er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilder og faktiske gjenstander er det. Barna blir kjent med ordene, bildene og bokstavene gjennom å smake, lukte, kjenne, se og høre. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene øver vi på å åle, krabbe, rulle, snurre, fly eller henge. Det barna opplever gjennom Bravo-runden inspirerer barnas frilek gjennom dagen, og leken blir fort en del av dagsrytmen i barnehagen. Begrepene legger grunnlaget for samtaler og opplevelser og de finner sin naturlige plass i hverdagen. Ukens ord henger på planen i garderoben – bruk gjerne ordene aktivt hjemme også!

Andre barnehager og foreldre erfarer at gjennom Bravo-leken lærer barna mer enn de ellers ville ha gjort. Ved å få tilgang på flere ord, kanskje flere språk, faktakunnskap, noter og matematikk øker interesseområdet og motivasjonen for videre lek og læring. Entusiasme og mestringsopplevelser hører også naturlig med som en del av Bravo-leken. Vi feirer etter hver økt og jubler for hver ny ferdighet de lærer. På denne måten får barna positive assosiasjoner til læring, og sosioemosjonell utvikling støttes!

Ønsker du å lære mer om Bravo-leken? Da kan lese mer på intempo.no.