Nettartikkel og foreldrebrev om BibelBravo

Her er et forslag til en nettartikkel eller et foreldreskriv som kort forklarer hva BibelBravo er og hvorfor barnehagen eller menigheten har tatt dette verktøyet i bruk for de aller minste. Kopier teksten nedenfor, endre der det vil være naturlig for dere og lim inn der dere ønsker.

BibelBravo – et trosopplæringsverktøy for de aller minste

I vår menighet/barnehage (stryk det som ikke passer) har vi valgt å bruke trosopplæringsverktøyet BibelBravo for barn mellom 1 og 5 år på trosopplæringssamlinger, småbarnssang, familiemiddag etc. (stryk det som ikke passer eller legg til det du selv ønsker)

Barn lærer aldri så raskt, så enkelt og så mye som de første 1000 dagene. Derfor har vi som arbeider med trosopplæring, men også dere som foreldre, faddere og besteforeldre en unik mulighet til å gjøre troen tilgjengelig mens barna er små! I BibelBravo ser, hører, smaker, lukter og kjenner vi på ord, konkreter og faktisk også bokstaver som hører tros- og kristenlivet til. På den måten støtter vi barnas egen utvikling av språket og troen sin. Begrepene legger grunnlaget for samtaler og opplevelser som skjer ellers i hverdagen. BibelBravo er basert på kunnskapen om at jo flere sanseopplevelser barna får når de er små, jo lettere blir læring senere.

BibelBravo gjennomføres som en aktiv stasjonsbasert lek på gulvet der foreldre og barn er med i fellesskap. På hver stasjon får alle oppleve enten fem begreper gjennom alle sansene eller fem bokstaver. Vi bruker skriftspråket, fordi det er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilder og faktiske gjenstander er det. Barna blir kjent med ordene, bildene og bokstavene gjennom å smake, lukte, kjenne, se og høre. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene kaster vi en terning som bestemmer om vi skal åle, krabbe, rulle, snurre eller fly til neste stasjon.

BibelBravo er utviklet av Intempo, som også har laget språkverktøyet Bravo-leken som er tatt i bruk i over 370 barnehager i Norge. Les mer om BibelBravo og Bravo-leken på intempo.no og intempo.no/bibelbravo