BibelBravo er et helt nytt trosopplæringsverktøy utviklet med utgangspunkt i hjerneforskning og pedagogikk. Materiellet kan brukes i barnehager, på skoler og i ulike kristne sammenhenger for de minste barna. Målsettingen med BibelBravo som trosopplæringsverktøy er å støtte de minste barna i deres utvikling av et nødvendig og egnet begrepsapparat for samtaler om tro og kristenliv

Hva er BibelBravo?
BibelBravo gir muligheter for variert og konkret trosopplæring i hjemmet, i barnehagen og på skolen og i andre kristne sammenhenger!

Les mer

Filmer og sangressurser til BibelBravo
Har du lyst å se hvordan det ser ut når materiellet brukes? Eller lære noen av BibelBravos egne sanger og regler?

Se mer
Innhold, organisering og temahefte
Hva er innholdet i pakken? Hvordan organisere gode trosopplæringssamlinger med utgangspunkt i materiellet?

Les mer

Bravo-runden
Bravo-runden er utgangspunktet for all Bravo-lek, også BibelBravo. På fire ulike stasjoner får barna sanseopplevelser, og mellom stasjonene beveger barna seg aktivt. Selve runden tar ikke mer enn 10-20 minutter. Perfekt for de minste og mest aktive!

Les mer

Fysisk aktivitet
Små barn leker og lærer med hele kroppen. Kombinasjonen av korte økter med trosformidling og fysisk aktivitet mellom stasjonene passer spesielt bra for denne målgruppen. 

Les mer

Ta med hjem-ressurser
Til hvert tema finnes det et eksempel på en ta med hjem-ressurs i esken. Disse er tenkt som utdelingsressurser på samlingen. Målet er at ressursene skal legge til rette for videre samtale om temaet for samlingen mellom voksne og barn.

Les mer

BibelBravo for eldre barn/ungdommer
Med enkle tilpasninger kan BibelBravo også fungere godt som grunnleggende trosopplæring for eldre barn og ungdommer.

Les mer

BibelBravo for barn med spesielle behov
BibelBravo trenger ikke gjøres annerledes for barn med forsinket utvikling. De kan delta på lik linje med sine jevnaldrende, men gjerne men en ekstra voksenperson som støtte.

Les mer