bObles aktivitetsmøbler 

0619 bObles aktivitetsmobler_680
Tidlig stimulering gjelder både for språk og motorikk. bObles aktivitetsmøbler inspirerer til variert bevegelse for barn. bObles kan både brukes som transportetapper i Bravo-runden og i frilek i barnehagen, på helsestasjonen og på skolen. Enkeltbarn med en bekreftet diagnose eller forventet forsinket motorisk utvikling kan også søke om å få innvilget bObles fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et hjelpemiddel for deltagelse i lek og hverdagslige situasjoner. Les mer om bObles som hjelpemiddel, eller se nærmere på vår pakke med aktivitetsmøbler til barnehage, helsestasjon, skole og menighet.

Vår ambisjon er at dere skaper et bevegelsesunivers som inspirerer til fysisk aktivitet, kroppslig lek og kroppslig glede. Gjennom variert bevegelse øker bevisstheten om alt kroppen kan klare og erfare – også når vi er inne. Store dresser, votter, kulde og snø gjør de yngste barna passive i utetiden, så hvorfor ikke lage “ulendt” terreng inne?

bObles-møblene kommer fra Danmark, og er bygget opp omkring barns motoriske utvikling i samarbeid med fysioterapeuter og hjerneforskere. På samme måte som Bravo-leken anbefaler en helhetlig tilnærming, viser bObles til at det å ligge på magen, rulle, krabbe, stå, gå hoppe og balansere gjelder til alle tider i alle aldre og er selve grunnkjernen i kroppslig utfoldelse. Derfor kan alle bObles-møblene brukes på mange forskjellige måter, for de minste og for de største. bObles har 5 ikon som i all sin enkelhet skal forstås som motorikk på den morsomme måten – ikke helt ulikt det vi allerede kjenner fra terningen i Bravo-leken.  bObles kaller det ”Den glade udvikling”. De forklarer dette aller best selv i fem korte snutter.  Trykk på det lille menysymbolet oppe i venstre hjørne for å se alle filmene i spillelisten.

Ute er de, men hva gjør de?
I forskningsprosjektet “Blikk for Barn”, som har gått over fem år, har forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sammen med UiS, UiT og NTNU undersøkt kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen. Når det gjelder utetiden oppsummerer  en artikkel på barnehage.no funnene slik:

Forskning fra «Blikk for barn» viser at småbarna er mye ute hele året. Over 50 prosent av barnehagene i undersøkelsen sier at barna er ute mellom 60 og 90 minutter, utenom sovetid.

– Det betyr at det er mange ettåringer ute om vinteren over lengre perioder, sier førstelektor Cato Tandberg ved HiOA. – Så vi spør; hvor er de faglige begrunnelsene og målene for å bruke så mye tid ute med de yngste barna? Får de kanskje mer bevegelsesfrihet og utfordringer inne enn ute i sandkassa med mye klær på? Er det rammeplanens mål om utelek til alle årstider som styrer oss?, spør Kaarby.

Barnehagene mener de trenger nok ansatte og et godt uteområde
På spørsmål sa barnehagelærerne at de trenger nok ansatte, et godt uteområde og nok tid for å tilby småbarna en god utetid. Det var mindre viktig med kunnskap og materiell.

Intempo er selvsagt enig i at nok ansatte og gode uteområder er viktig, men kunnskapen om hjernen og behovet for førstehåndserfaringer med sine omgivelser og det som lever der, gjennom å sanse, ta på og kjenne på er underkommunisert i mange barnehager. Nyere hjerneforskning viser at ett- og toåringer er i en fase der de hele tiden skal lære og utvikle nye bevegelsesmåter. Derfor er det viktig at de motiveres til å bevege seg – og det er de voksne som skal gjøre denne motivasjonsjobben. Vi kan ikke gi ettåringene ansvar for egen læring. Mange vil da gå glipp av verdifull bevegelsestrening, og funnene i studien viser at dette ikke vektlegges nok i dagens barnehagekultur. Nå vet vi det – og har muligheten til å gjøre noe med det!

Tilbringer mye tid i sandkassa og på huska
Forskerne har brukt video for å observere barnehagene, og både barnehagelærere og assistenter er med. De sitter dessverre igjen med et dårlig inntrykk av tilsyn av små barn. Noe som også kom fram i forsker Ellen Os sine undersøkelser i samme forskningsprosjekt. – Jo yngre barna er, jo mer samles de i sandkassa eller huska. Og det er mye av dette! sier Kaarby. På den lyse siden var det noen barn som klarte å stikke av fra sandkassa og komme seg til en trapp der de kunne klatre opp og ned og utfordre seg selv bak de voksnes rygg, sier Kaarby med en latter.

bObles brukes i danske barnehager og gjerne som grunnlag for arbeid med de ulike fagområdene.

Har du lyst på bObles aktivitetsmøbler? Se bObles aktivitetsmøbler her.