Vi vet at ingen lærer så raskt og så enkelt som barna på småbarnsavdelingen, men det betyr ikke at det er for sent å lære noe når man har blitt eldre! Hjernen er plastisk og formbar hele livet, og responderer blant annet godt på økt puls, entusiasme og variasjon. Hvordan kan Bravo inspirere elever i skolealder? Kan mer systematikk og fysisk aktivitet påvirke entusiasmen og motivasjonen helt opp på ungdomstrinnet?  Materiellet kan brukes som gruppeaktivitet i klasserom eller på fellesareal inkludert barn med behov for ekstra tilrettelegging.

Forslag til gjennomføring for 1. – 2. trinn
Bruk materiellet Bravo Kickstart/Level up og lag en stasjonsbasert undervisningsøkt, der nye sanseopplevelser, bokstaver, begreper og mengder blir introdusert for barna. Hver stasjon varer i omtrent ett minutt før dere ruller, snurrer eller krabber videre til neste stasjon. 

Les mer

Forslag til gjennomføring for 3. – 4. trinn
Bruk materiellet Level up og lag en stasjonsbasert undervisningsøkt på ca 15 minutter, der nye sanseopplevelser, bokstaver, begreper, mengder, regnestykker, tegnspråk og engelsk blir introdusert for barna. Hver stasjon varer i omtrent ett minutt før dere ruller, snurrer eller krabber videre til neste stasjon. 

Les mer

Forslag til gjennomføring for 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn
For elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn endrer Bravo-runden seg ved at aktiviteten gjennomføres på stasjonen og ikke som transportetappe mellom stasjonene. Aktiviteten gjennomføres i grupper og hver gruppe arbeider i 2 minutt på hver stasjon før de går videre til neste stasjon.

Les mer

Innhold i Bravo Kickstart/Level Up for 1.-4. trinn
Hva er innholdet i pakkene? Hva gjør du med materiellet når du har fått det levert? Hvordan kommer dere i gang med leken på en god måte?

Les mer

Bravo-runden
Bravo-runden er utgangspunktet for all Bravo-lek, og en slik runde kan varieres i det uendelige. I en Bravo-runde vil elevene få en systematisk introduksjon til alle bokstavene og lydene og erfaringer med et stort antall begreper, samtidig som dere er i fysisk aktivitet. Selve runden tar ikke mer enn 10-15 minutter daglig.

Les mer

Fysisk aktivitet
Når barna får erfare mange ulike typer bevegelser og motoriske aktiviteter får hjernen og kroppen støtte til å utvikle seg. Aktivitetene i Bravo-leken har stor egenverdi, men fungerer også som avbrekk mellom stasjonene der dere har økter med bokstaver og ord.

Les mer

Elever med behov for ekstra tilrettelegging
Bravo-leken er ikke annerledes for en elev med forsinket utvikling. Du gjør akkurat det samme som om du ville lekt med et funksjonsfriskt barn og aller helst sammen med de andre elevene.

Les mer