Bravo-runden

Bravo-runden er grunntanken i hvordan Bravo-leken blir gjennomført. Når man kan Bravo-runden kan man variere Bravo-leken i det uendelige. Bravo-runden består av tre inntrykksøkter og en puslestasjon. Under ser du korte filmsnutter av hvordan en Bravo-runde kan se ut i en barnehage, og hvordan de ulike stasjonene kan gjennomføres. Når dere leker på denne måten vil elevene fra 1.-4. trinn få kjennskap til flere bokstaver og ord om dagen, samtidig som de er i fysisk aktivitet. Selve runden tar ikke mer enn 10-15 minutter daglig. Se under hvordan en hel Bravo-runde foregår!

Du trenger:
I Bravo-runden kan alle bokstaver, ord og begreper brukes. Ta utgangspunkt i ukeplanene, de forteller deg hvilke kategorier som skal være med. En kategori er fem bokstaver, fem ord som naturlig hører sammen med hverandre eller nøkkelordene eller faktasetningene i en Maxibok. Bokstavkategorier kan være bokstavens navn, bokstavens lyd, små bokstaver, store bokstaver, konsonanter eller vokaler. På ord- og bildekortene står kategorien på baksiden av kortet nederst i høyre hjørne. Kategorien brukes som introduksjon til hver gang du skal presentere ord eller bokstaver.

Finn gjerne også frem ting som konkretiserer et av ordene/bokstavene i en eller flere av kategoriene. Dette betyr for eksempel at elevene får smake blomkål når dere har om grønnsaker.

Slik gjør du det:
Finn fire faste plasser til de fire ulike stasjonene i rommet, la gjerne dette være de faste stasjonsområdene. Da vet elvene hvor stasjonene er, og det innarbeides et mønster for forflytning og stasjonsarbeid. Del klassen inn i fire grupper, og la de starte på hver sin stasjon. Ved nytt og ukjent innhold på stasjonene viser du det i plenum først, før elevene viser det for hverandre på stasjonen. Når elevene er ferdig på sin stasjon gir de tegn til lærer og når alle er klare kaster dere terning og forflytter dere samtidig til neste stasjon.

Filmeksempler på inntrykkstasjoner:


Stasjon nr. 4 er puslestasjonen. På de tre første stasjonene, inntrykksøktene, har elevene fått presentert ord, bilder og bokstaver. På puslestasjonen, uttrykksøkten, får elevene være mer aktive og samarbeide. De løser enkle oppgaver med mort og bokstaver som de tidligere har fått presentert på inntrykksstasjonene.

Under ser du et eksempel på en puslestasjon hvor det handler om bokstaver, og barna får her være med å koble bokstav og konkret. La elevene først repetere bokstavene, og la de finne svaret på hvilket dyr som begynner på hvilken bokstav. Målet er at elevene sammen kan få positive mestringsopplevelser av å delta. Slik får de utforsket, øvd og vist hva de kan innenfor trygge rammer. Se hvordan her:

For å sikre rask progresjon og høy intensitet på leken anbefaler vi å følge ukeplanene og dermed ta ut en gammel kategori og sette inn en ny hver dag. Slik får elevene alltid tilgang på nye bokstaver, ord og setninger, og slik blir ordforrådet utvidet og den språklige bevisstheten økes.