Forslag til gjennomføring for 1. – 2. trinn

Du trenger: Bravo Kickstart, 24 ukeplaner og materiell. Bestill her.

Mål:

  • Systematisk begrepstrening
  • Variert undervisning
  • Fysisk aktivitet

Slik gjør du det:

Uke 1 – 3:

  • Hel klasse med en voksen
  • 3 stasjoner + terning med fysisk aktivitet
  • Total tid for 3 stasjoner med aktiviteter: 15 minutter

I uke 1-3 øves det på forflytning mellom stasjonene og hvordan stasjonene gjennomføres. Lærer viser stasjonene felles for alle de fire gruppene. Etterhvert som stasjonsaktivitetene blir kjent, kan gruppene hjelpe seg selv på stasjonene. Når nye stasjoner dukker opp i planen (9 totalt) kan lærer vise i plenum før runden begynner.

Begynn med felles gjennomgang på hver stasjon. Lag opp ekstra materiell de første tre ukene. For eksempel: 4 sett med ordkortene kroppsdeler, 4 sett med ordkortene dyr. Stasjonene fordeles rundt i rommet. Gruppene beveger seg fra stasjon til stasjon, mens lærer presenterer stasjonen felles først og så får elevene presentere til seg selv på gruppen etterpå. Felles aktivitet på terningen til neste stasjon. Gjennomfør 3 stasjoner = én runde hver dag. Èn stasjon er ny hver dag og èn stasjon tas ut hver dag. Elevene vil snart forstå gangen i det og kan etter hvert forflytte seg og gjennomføre hver stasjon som gruppe. Det er lurt å ha stasjonene på samme plass hver gang slik at de kjenner runden.

Terningen kan etter hvert erstattes av en liten pose med varierte sansemotoriske aktiviteter som de kan trekke fra før de går fra stasjonen.

Fra uke 4:

Nyhet: Puslestasjon! Se filmer med puslestasjoner her! Fra bunken med ”gamle kort/kategorier” som har gått ut av runden hver dag, setter vi inn èn kjent kategori som elevene skal løse oppgaver med. For eksempel; fra planen uke 4: kald/varm.

Eksempel på oppgaver på puslestasjonen: Lukk øynene og kjenn forskjellen, hvilken er varm/kald? Sett varm/kald flaske der det står varm/kald. Si mange ting som er varme/kalde. Finn andre ord som beskriver temperatur. Bruk bokstaver, skriv selv. Bruk blyant, skriv selv. Skrivedans varm eller kald. Tilpass oppgavene til nivået og det dere har øvd på når varm/kald var inne i runden.

Uke 4 -24:

Bruk materiellet i kassen, finn konkreter, plasser stasjonene ut hver dag og gjennomfør en runde på 15 minutter daglig. Elevene leser/viser for hverandre og kaster terning/trekker aktivitet når læreren sier fra. Max 1-2 minutter på hver stasjon. Ta en full runde slik at alle gruppene har vært på alle fire stasjonene.

Stasjonsvariasjoner i de ferdige ukeplanene til Kickstart

Bokstaver i alfabetet. En stasjonsvariant er å vise bokstavene/lydene i alfabetet eller dem vi trenger til et spesielt ord. Vis både stor og liten bokstav, og  si både bokstavlyden og bokstavnavnet.
Ord- og bildekort. En samling av fem begreper innen samme kategori er en stasjonsvariant. Presenter kategorien, bla bakfra slik at du ser hvilket ord som kommer og si de fem ordene. Snu kortene og vis bildene, før du igjen snur bunken, stokker kortene og viser ordene igjen. Konkretiser gjerne et eller flere av ordene med noe konkret.
Ordpar og setninger. Mot slutten av Kickstart-ukeplanen møter dere noen få ordpar og setninger. Flere ord sammen gir mer nyansert mening, og er et viktig steg på veien mot økt språklig bevissthet.
Stavelek med et ordkort og bokstavene. Flere bokstaver kan bli til et helt ord!Vis elevene ordkortet og legg deretter bokstav for bokstav ned slik at du skriver det samme ordet. Husk å legge det i leseretningen for de som ser på.
Bokstavlek med alfabetet. h for høne, h for hav, h for hestehov. Vis hvordan bokstaven ser ut, og la elevene få høre hvordan lyden og navnet høres ut. Se dere rundt og vis frem flere ting som begynner på h.
Trekk en bokstav. Legg alfabetet i en pose eller eske. La elevene få trekke en og en bokstav til du har nok bokstaver til å skrive et ord. For hver bokstav elevene trekker sier du bokstavens navn og bokstavens lyd. Når du har nok konsonanter og vokaler til å skrive et ord viser du dem hvordan bokstavene kan bli til et eller flere ulike ord!
Koble bokstaver og bilder/konkreter med alfabetet og konkreter eller lottobrikkene. Vis to eller flere bokstaver i hurtig tempo og koble de deretter sammen med konkreter eller lottobrikkene som begynner på bokstavene du viste.
Smak og lukt med konkreter og ord- og bildekort. Ta med smaks- eller luktprøver når det er kort som inviterer til dette. Vis kortene i hurtig tempo og la elevene få smake/lukte. Flere sanser blir aktivert når man både får smake, lukte, se, høre og kjenne!
Mengder med mengdekortene. Mengdekortene vises på samme måte som ord- og bildekortene. Presenter kategorien, vis mengdene, deretter tallene og til slutt mengdene igjen. Konkretiser gjerne en eller flere av mengdene med steiner, druer, rosiner, perler el.l.
Regnestykker med mengdekortene. Automatisering av regnestykker med de ulike regneartene er viktig. Velg ut for eksempel mengdene 3, 7 og 10 og ta med regnesymbolene pluss og er lik. Si: “Nå skal dere få se et regnestykke med mengdene 3, 7 og 10. Legg kortene med mengdesiden opp foran elevene, mens du sier 3 + 7 = 10.”
Noter med notekortene. Si: “Nå skal dere få se noen noter som hører til g-nøkkelen.” Vis kortene på samme måte som du gjør ellers før du til slutt spiller notene som elevene har fått se på et instrument. Et klokkespill, en blokkfløyte, et piano eller en app på iPaden fungerer kjempefint til dette. Dere kan også vise denne filmen: Bravo-TV – en film om noter
Pek, vis og skriv på blanke ordkort. La elevene få lede an. Når de peker og viser, svarer du hva det er før du bruker de blanke kortene og skriver navnet til tingene de viser deg. Lag til slutt en passende overordnet kategori for ordene. Dette er en super måte å lage egne kategorier til Bravo-runden på.

Ønsker du enda flere variasjoner av stasjoner, som f.eks. hvordan dere kan øve på dobbel konsonant, skj-lyden og enda flere morsomme leker kan du lese mer i modulen “Bravo-leken for de erfarne barna” i nettkurset til Bravo Kickstart/Level Up. Du finner modulen her.