Forslag til gjennomføring for 3. – 4. trinn

Du trenger: Bravo Level Up, ukeplaner og materiell. Bestill her.

Mål:

 • Systematisk begrepstrening
 • Variert undervisning
 • Fysisk aktivitet

Slik gjør du det: 

Start på uke 6 i ukeplan Level Up. Dere kan tilpasse eventuelle kategorier til deres trinn. For eksempel: Mengder 1- 5 erstattes med fem sentrale begreper i matematikk: brøk, teller, nevner, subtraksjon, addisjon.

Uke 1 (uke 6 i ukeplan Level Up):

 • Hel klasse med en voksen
 • Fire stasjoner og aktiviteter på stasjonen
 • Total tid 4 stasjoner med aktiviteter: 15 minutter

Vi øver på hvordan stasjonene gjennomføres. Læreren viser stasjonene felles for alle gruppene. Etterhvert som stasjonsaktivitetene blir kjent, kan gruppene hjelpe seg selv på stasjonene. Når nye stasjoner dukker opp i planen kan lærer vise framme før runden begynner.

Ta en felles gjennomgang på hver stasjon den første uken. Lag opp ekstra materiell den første uken. For eksempel: Fire Maxibøker om samenes nasjonaldag legges ut på hver stasjon. Ønsker du blanke til å fylle ut selv, finnes det her. Lærer leser høyt felles. Hver gruppe leser boken før de forflytter seg til neste stasjon ved å gjøre aktiviteten som terningen bestemmer.

Når elevene har lært aktivitetene på terningen godt, kan dere bruke aktivitetslykkehjulet og etterhvert erstatte gradvis med andre sansemotoriske aktiviteter. Alle ruller for eksempel til neste stasjon.

Det ligger 4 sett med mengdekort fordelt på stasjonene. Felles gjennomgang av lærer som adderer alle kortene og ber elevene gjøre det sammen etter han og ber gruppen hoppe antall hopp de fikk.

Trill terning eller velg aktivitet til neste stasjon.

Når alle gruppene forflytter seg fra stasjon til stasjon kommer de til innholdet på 3. stasjon som er likt for alle nå i starten. Lærer viser MAT-kortene addisjon, subtraksjon, brøk, teller, nevner med definisjon én gang og én i hver gruppe viser MAT-kortene én gang til.

Trill terning siste gang eller velg aktivitet til siste stasjon.

Her ligger begrepene husdyr og bilder/figurer av dem. Evt sporene deres, mat-produktene deres eller andre koblinger til dyrene dere har øvd på forrige uke. Stasjon 4 er alltid repetisjon av begreper fra tidligere og her skal elevene løse oppgaver, for eksempel koble, mime, forklare, alias eller lignende.

Etter hvert vil én runde ta 5-7 minutter og dere kan ta to runder på rappen med ulikt innhold på hver stasjon som vist i ukeplanen til Level Up.

Gruppene beveger seg altså fra stasjon til stasjon, mens lærer presenterer stasjonen felles først og så får elevene presentere til seg selv på gruppen etterpå. Èn stasjon er ny hver dag og èn stasjon tas ut hver dag som vist på ukeplanen Level Up. Elevene vil snart forstå gangen i det og kan etter hvert forflytte seg og gjennomføre hver stasjon som gruppe. Det er lurt å ha stasjonene på samme plass hver gang slik at de kjenner runden.

Terningen kan erstattes av aktivitetslykkehjulet og deretter en liten pose med laminerte aktiviteter som de kan trekke fra før de går fra stasjonen evt. at aktiviteten inngår i stasjonen.

Fra uke 2 (uke 7 i ukeplan Level up):

Puslestasjon! Fra bunken med ”gamle kort” som har gått ut av runden hver dag, setter vi inn èn kjent kategori som elevene skal løse oppgaver med. For eksempel fra planen uke 7: colours. Eksempel på oppgaver som kan passe til puslestasjonen finner du under her. Eller se filmer for puslestasjoner her!

Stafett To og to sammen. Hent en lapp med norsk ord og koble til engelsk. Løpestrekk.

Alias Forklar ordene uten å bruke ordet. For eksempel: The color of the sky. The color of an apple. (på norsk eller engelsk)
Jeopardy What is the color of a banana?

Uke 2-7 (uke 7-12 i ukeplan Level up)

Bruk materiellet i kassen, erstatt kategorier om ønskelig, plasser stasjonene ut hver dag og gjennomfør en runde på 15 minutter daglig. Elevene leser/viser for hverandre og gjennomfører aktiviteten. Max 2 minutter på hver stasjon. Ta en full runde slik at alle gruppene har vært på alle fire stasjonene.

 

Stasjonsvariasjoner på de tre første stasjonene i ukeplanene til Level up

Bokstaver med alfabetet. En stasjon som ofte går igjen er å vise bokstavene i alfabetet eller til et spesielt ord. Veksle mellom å vise stor og liten bokstav, og veksle mellom å si bokstavlyden og bokstavnavnet.
Ord- og bildekort. En stasjon som også går igjen er presentasjon av en kategori med fem ord. Presenter kategorien, bla bakfra i hurtig tempo og si de fem ordene. Snu kortene og vis bildene, før du igjen snur bunken, stokker kortene og viser ordene igjen. Konkretiser gjerne et av ordene med en konkret.
Stavelek med et ordkort og bokstavene. Flere bokstaver kan bli til et helt ord! Gi barna sitt første møte med oppbygningen til et ord. Vis barna ordkortet og legg deretter bokstav for bokstav ned slik at du skriver det samme ordet. Husk å legge det i leseretningen til barna.
Bokstavlek med alfabetet. k for ku. k for kvist. k for krokus.. Vis hvordan bokstaven ser ut, og la elevene få høre hvordan lyden og navnet høres ut. Se dere rundt og vis frem flere ting som begynner på k.
Koble bokstaver og bilder/konkreter med alfabetet og konkreter eller lottobrikkene. Vis to eller flere bokstaver i hurtig tempo og koble de deretter sammen med konkreter eller lottobrikkene som begynner på bokstavene du viste.
Tegnspråk med ord- og bildekort fra Level Up. Til 100 av kortene i Bravo Level Up hører det til tegnspråkillustrasjoner. Si: “Nå skal du få se noen kort om villdyr.” Vis ordene og bildene. Velg et av kortene og vis tegnet. Stokk deretter kortene og vis ordene igjen. Neste gang velger du et annet dyr og viser tegnet til dette.
Smak og lukt med konkreter og ord- og bildekort. Ta med smaks- eller luktprøver når det er kort som inviterer til dette. Vis kortene i hurtig tempo og la elevene få smake/lukte. Flere sanser blir aktivert når man både får smake, lukte, se, høre og kjenne!
Mengder med mengdekortene. Mengdekortene vises på samme måte som ord- og bildekortene. Presenter kategorien, vis mengdene, deretter tallene og til slutt mengdene igjen. Konkretiser gjerne en eller flere av mengdene med steiner, druer, rosiner, perler el.l.
Regnestykker med mengdekortene. Automatisering av regnestykker med de ulike regneartene er viktig. Velg ut for eksempel mengdene 3, 7 og 10 og ta med regnesymbolene pluss og er lik. Si: “Nå skal dere få se et regnestykke med mengdene 3, 7 og 10. Legg kortene med mengdesiden opp foran eleven, og etterhvert også tallsiden, mens du sier 3 + 7 = 10.”
Maxibøker. Første gang Maxibøkene kommer på stasjonen vises kun nøkkelordene. Siden nøkkelordene er krevende å konkretisere, lar vi dem «henge i luften» til elevene får forklaringen i faktasetningene som kommer senere i uka. Læreren minner eleven på at dere leste nøkkelordene tidligere og at dere nå skal få lese mer om temaet.
Bravo på flere språk med engelske eller blanke kort. Det er fullt mulig å bruke flere språk i Bravo-leken. Bruk ressursene du har rundt deg, og oversett eller lag nye kort på andre språk. Kan du ikke språket selv, kan du skrive ordet med lydskrift på baksiden av ord- og bildekortet, da kan du uansett lese og vise ordene til elevene.
Noter med notekortene. Si: “Nå skal dere få se noen noter som hører til g-nøkkelen.” Vis kortene på samme måte som du gjør ellers før du til slutt spiller notene som elevene har fått se på et instrument. Et klokkespill, en blokkfløyte, et piano eller en app på iPaden fungerer kjempefint til dette. Dere kan også vise denne filmen: Bravo-TV – en film om noter
Pek, vis og skriv på blanke ordkort. La elevene få lede an. Når de peker og viser, svarer du hva det er før du bruker de blanke kortene og skriver navnet til tingene de viser deg. Lag til slutt en passende overordnet kategori for ordene. Dette er en super måte å lage egne kategorier til Bravo-runden på.

Uke 8 og utover (Uke 13 og utover i ukeplan Level up)

Lag egne runder.

Fra uke 13 og utover i Level Up-ukeplanene legges det opp til at du selv setter opp ukeplanen og planlegger hvilket materiell som skal brukes i Bravo-runden. Du har også muligheten til selv å lage noe av materiellet. Slik kan du enda bedre tilpasse Bravo-leken til elevenes nivå, interesser, egne prosjekter og samtidig sikre god variasjon.

På noen av stasjonene i runden kan du legge opp til repetisjon av kort og bokstaver dere har hatt tidligere, og du velger da f.eks. blant stasjonene som er listet opp ovenfor. På noen av de andre stasjonene kan det være spennende å “overraske” med noe nytt. Ønsker du for eksempel enda flere variasjoner av stasjoner, som f.eks. hvordan dere kan øve på dobbel konsonant, skj-lyden og enda flere morsomme leker kan du lese mer i modulen “Bravo-leken for de erfarne barna” i nettkurset til Bravo Kickstart/Level Up. Du finner modulen her.  Du kan også lage ny kategorier med fem ord i hver kategori og nye Maxibøker som enten utdyper et ord i en kategori dere tidligere har hatt eller som tar for seg et tema dere er spesielt opptatt av.

Planlegg egen ukeplan
Tomme ukeplaner finner du bakerst i heftet med ukeplaner for Level Up. Til hver uke trengs det fem stasjoner, en for hver dag. Du kan variere med repetisjon og noen nye stasjoner. .

Det første du gjør er å skrive opp stasjonene som skal repeteres fra forrige uke, på mandag og tirsdag. Se bildet.

tomukeplan2_680

Deretter velger du fem stasjoner som du skriver inn på stasjon 1 mandag til fredag, lag gjerne en miks av repetisjon av gammel materiell og nye stasjoner som du lager materiell til selv. Pilene på bildet under viser hvordan hver av disse blir repetert i to dager.

tomukeplan3_680

Lag egne kategorier
Du trenger rød tusj, blanke ordkort og litt fantasi! Skriv med en skrift som ligner på trykte små bokstaver. Skriv så tydelig du kan! En kategori er et overordnet tema med fem ord som hører til under dette, som f.eks. frukt – eple, pære, banan, drue og appelsin. Eksempel på kategorier andre har laget tidligere er planeter, vårtegn, trekkfugler, kroppsdeler på andre språk, bilmerker, ansiktet vårt, clothes, fisk, 17.mai-feiring, dette trenger vi i fjæra og frukt og bær på engelsk, kjente steder eller mennesker i nærområdet. 

Lag egne Maxibøker

Egne Maxibøker er også en fin måte å tilpasse innholdet til elevene. En Maxibok er en lettlest bok med fem nøkkelord og fem setninger som utdyper hvert av nøkkelordene. Å lage egne Maxibøker kan man gjøre på dataen, for hånd eller på ferdig trykte og spiraliserte blanke Maxibøker, de finner du her.

Fellesnevneren for bøkene er:

 1. Boken har liggende format
 2. Lag en tittelside, gjerne med et bilde. F.eks.: Norge
 3. Skriv fem nøkkelord; Norge, Oslo, naboland, kyst, fjell
 4. Skriv en setning knyttet til hvert nøkkelord.
  1. Landet vårt heter Norge.
  2. Oslo er den største byen og hovedstaden i Norge.
  3. Sverige, Finland og Russland er våre tre naboland.
  4. Landet er langt og smalt og har en lang kystlinje.
  5. Det høyeste fjellet i Norge heter Galdhøpiggen.
 5. Om ønskelig kan man lage tre spørsmål til teksten og et valgbrett slik det er i de trykte Maxibøkene.
 6. Sett boken inn på stasjonen og les nøkkelordene første gang, nøkkelordene og setningene andre gang og setningene tredje gang.

Eksempler på tema i Maxibøkene kan være; hvem er jeg? en bok for hvert enkelt barn som i filmen over, bursdagsbarnbok, foreldrenes yrker, kjente personer og steder der vi bor, turbok fra turer vi har vært på, dyr, fisker, fugler, verdensrommet etc.