Forslag til gjennomføring for 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn

For elever på 5. -7. trinn og 8. – 10 trinn endrer Bravo-runden seg ved at aktiviteten gjennomføres på stasjonen og ikke som transportetappe mellom stasjonene. Aktiviteten gjennomføres i grupper og hver gruppe arbeider i 2 minutt på hver stasjon før de går videre til neste stasjon. Slik får alle prøve alle stasjonene. Hver dag settes det inn én ny stasjon og én gammel går ut. Det er alltid fire stasjoner og innholdet utvikles av lærerene inspirert av læremålene. Det behøver ikke være nøyaktig de ”riktige” begrepene for hvert trinn til en hver tid, for over tid vil det bli introduksjon til nytt for noen og repetisjon av gammelt for andre. Begge deler vil over tid være hensiktsmessig.

Mål:

 • Systematisk begrepstrening
 • Variert undervisning
 • Fysisk aktivitet
 • Entusiasme og motivasjon

Du trenger:
Mal for Bravo Active ukeplan og egenkomponert materiell.

Her følger en oversikt over stasjonsvarianter i Bravo Active

Deffer´n Styrke + definering av begreper i alle fag.

Rasken Kondisjon/puls + gloser og  annet pugg
Smooth Smidighet + samarbeid og glede
Full kontroll Balanse + konsentrasjon og repetisjon

Eksempler stasjonsvarianter:

Deffer`n

Styrkeøvelser gjennomføres på stasjonen: 90o , planken, pushups, situps etc.

Definering av begrep i alle fag:

 • 5. – 7. trinn: Eks. (NAT) vegetasjon, bekkedal, yngel, miljøfarer, gyte
 • 8.- 10. trinn: Eks. (SAF) velferdsstat, flyktning, migrasjon, EU, EØS

Fem kort med begrep på en side og forklaring på den andre siden. Vis og les for hverandre, øv på å forklare det utenat mens dere sitter i 900  i inntil 2 minutter. Klarer vi  å sitte lenger for hver gang? Klarer vi å forklare begrepene mer og mer uten å bruke kortene?

Rasken

Kondisjon: Løp fra en side til den andre siden, spensthopp, hoppetau, løping etc.

Gloser (ENG):

 • 5. – 7. trinn: travel, gate, check in, departure, arrival, baggage, security, boarding pass, flight, exit
 • 8. – 10. trinn: track-suit, soccer, whistle, lane, backstroke, cheerleader, hooligan, chant, pathetic, surface

Vis og les alle glosene på norsk og på engelsk. Legg halvparten på ene siden og andre halvparten på andre siden. Hele gruppen henter, løper og kobler én og én glose. Klarer vi alle 10 glosene på 2 minutter? Klarte vi flere i dag enn i går? Raska på! Må vi øke avstanden?

Skj-lyden (og andre lyder o/å etc): Les opp 10 ord med skj-lyden. Legg ut lapper med sk, sj, skj. Les opp ett og ett ord og gruppen løper til riktig lapp.

Dobbel konsonant: Les opp 10 ord med enkel og/eller dobbel konsonant. Når du hører dobbel, tar du spensthopp. Når du hører enkel legger du deg ned på magen.

Smooth

Samarbeid over tema:

 • Lag et kvadrat (2D) og en kube (3D) uten andre hjelpemidler enn dere selv. Alle skal være med.
 • Vær H2O-molekyler i fast, flytende og gass-form
 • Twister: Bokstavmix – skriv ord med armer og bein
 • Form Pytagoras` læresetning i leire
 • Vær romertall – skriv 5671 (VDCLXXI)
 • Lag mønster/form med lego og kopier uten å se, bare snakk.

Full kontroll

Fysisk aktivitet: stå på tå, slakk-line, Hode-/håndstående, stående yoga-pose

Repetisjon: 5 begreper – høvding, skip, røvere, norrøn mytologi, Harald Hårfagre

Alias: Trekk en lapp. Forklar begrepet uten å bruke ordet mens alle står på tå. Den som gjetter er neste. (2 min)

Fleip eller fakta

Jeopardy – still spørsmålet

Hva skal ut – hvorfor?

Mimekort