Bravo Mini er siste tilskudd i Bravo-produktene. Pakken er spesielt utviklet for de aller minste og foreldrene deres som er hjemme i permisjon. Pakken deles ut på firemånederskonsultasjonen i enkelte av landets kommuner som deltar i Se hele meg-prosjektet.

Innhold og leken i korte trekk
Hva er innholdet i pakken? Hva gjør du med materiellet når du har fått det utlevert? Hva er egentlig en bObles kylling? Og hvordan kommer dere i gang med leken på en god måte?

Les mer

Til helsesøster
Vi setter fokus på de aller minste, for aldri senere vil barn lære så raskt som i de første leveårene. Kanskje ønsker helsestasjonen og du å bruke Bravo Mini som samspillsverktøy? Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Les mer