Filmer av Bravo Mini i bruk
Har du lyst å se hvordan det ser ut når materiellet brukes? Hva er egentlig en samspillsøkt? Hvilke erfaringer har andre gjort seg?

Se mer
Innhold og leken i korte trekk
Hva er innholdet i pakken? Hvordan kommer dere i gang med leken på en god måte? Hva er egentlig en bObles kylling?

Les mer

Til helsesykepleier
Vi setter fokus på de aller minste, for aldri senere vil barn lære så raskt som i de første leveårene. Kanskje ønsker helsestasjonen og du å bruke Bravo Mini som samspillsverktøy? Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Les mer