Innhold og leken i korte trekk

Barnet ditt har kanskje utviklet en dagsrytme nå. I lengre perioder av dagen vil barnet være våkent, mett og uthvilt. Barnet ser bedre og har blitt mer mobilt. Det er nå barnet ditt utvikler seg og legger grunnlaget for resten av livet. Det er nå barnet ditt er mest mottakelig for læring. Bruk tiden du er hjemme med barnet ditt til noe morsomt og meningsfullt!

30 forslag til aktiviteter

Vi har utviklet Bravo Mini spesielt for de aller minste og for deg som er hjemme med barnet ditt. Tøynettet med Bravo Mini skal inneholde følgende:

  • 10 bokstavkort med små og store bokstaver
  • 10 ord- og bildekort
  • 1 bordkalender med forslag til 30 samspillsaktiviteter
  • 1 bObles-kylling

Så hvordan bruker du dette materiellet? Les videre og lær mer!


Bordkalenderen er utgangspunktet for leken

Sett bordkalenderen godt synlig, et sted der du oppholder deg mye sammen med barnet ditt. På kjøkkenbordet, stellebordet eller eller kanskje på lekematten?

Til hvert ord finner du tre punkt, som forslag til aktiviteter dere kan gjøre sammen. Bla for eksempel til det første ordet fisk, og gjør så den første aktiviteten som er foreslått. Neste dag blar du videre og gjør den første aktiviteten under dette ordet. Etter ti dager er dere gjennom alle ordene og du kan bla tilbake og gjøre aktivitetsforslag nr. 2 på alle kortene. Når du har gjort dette tre ganger har dere allerede lekt Bravo-leken i en måned! Supert!

Bravo Mini på 1-2-3

Når dere leker Bravo Mini anbefaler vi å bruke barnerettet tale. Det vil si at vi snakker med lysere stemme, bruker enkle setninger, vi gjentar ytringer mye og vi spør mange spørsmål. Som pappaen i filmen over sier så fint; ” Se her, se der er fisken, der er øyet til fisken.”

Vil du lese mer om hvorfor barnerettet tale er viktig for barnet? 

Etterhvert som du blir kjent med materiellet vil det føles naturlig å finne på egne aktiviteter knyttet til bokstavene og ord- og bildekortene. Lek deg fram!

Slik kan du bruke kortene med røde ord og bilder:
Ti ord- og bildekort med fantastiske illustrasjoner og korte ord følger med i pakken. Begrepene er valgt med tanke på å introdusere et variert lydbilde for barnet, gjennom Bravo Mini får barnet erfare alle vokalene i det norske språket, både trykklette, korte og lange i tillegg til enkelt og dobbeltkonsonanter. Illustrasjonene har klare farger og skaper grunnlag for gode samtaler. Utforsk ordene sammen; hva er første lyd og hvordan ser bokstavene ut? Snakk sammen om bildet; kan vi se, høre, smake, lukte eller kjenne det?

Babyer lærer flere ord når dere har felles fokus. Forskning viser at her- og-nå-effekten er stor og har betydning for senere ordforråd. Så derfor anbefaler vi at du ikke bare snakker om for eksempel bærene i Bravo Mini, men snakker om dem også mens dere smaker på dem og kjenner på dem. Les mer om babyer og ordforråd her. 

Slik kan du bruke bokstavkortene:
Du kan vise bokstavens navn, bokstavens lyd, stor bokstav og liten bokstav. Du kan finne noe som begynner med lyden, tegne bokstaven i sanden eller grøten og overdrive lyden med munnen og ansiktet ditt.

Men hvorfor skal vi vise babyene bokstavlydene? Gjennom tidene har det vært diskutert når den viktigste språklæringen finner sted. Noen argumenterer med 4-5 årsalderen, andre for 7 årsalderen og til og med ungdomsskolealder blir foreslått. En ny studie på barn som har byttet morsmål i løpet av første eller andre leveår viser at rent nevrologisk er det første leveåret optimalt med tanke på fonologisk lydgjenkjenning, altså det å kunne skille mellom lydene i språket som omgir barnet.

Vi vet nå at babyer lærer lydene fra språket som omgir dem med ørene til og med før de blir født! De første månedene utforsker babyen også synssansen. Derfor foreslår vi å ikke bare snakke med barnet, men også vise hvordan lydene ser ut med øynene. I Bravo Mini viser vi små og store bokstaver, vi sier lyden og navnet på bokstavene og finner ting som har første lyd. Ikke fordi vi MÅ gjøre det, men fordi vi ønsker å gi alle barn sjansen til å legge et solid grunnlag for språk, kommunikasjon og lesing om 6-7 år når de virkelig trenger det. Les mer om dette her. 

Slik kan du bruke bObles-kyllingen:
bObles-kyllingen har mange lekefunksjoner. Bruk kyllingen i den aktive leken med barnet ditt. Babyen kan ligge på magen og klemme den mens nakken og ryggen styrkes. Dere kan også vippe frem og tilbake liggende og sittende.  Det lille barnet kan slå ut vingene og fly fra side til side. Bruk den etter hvert for å øve på balansen eller som krakk. Større barn og voksne kan bruke kyllingen til å balansere på, med ett eller flere ben. Kyllingen elsker å leke, og den stimulerer balansen til både store og små.

den-glade-udvikling-kylling

Se mer om barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder.