Grunnprinsipper for Bravo-leken

Bravo-leken er basert på tre grunnprinsipper som er viktige å huske på underveis; entusiasme, variasjon og intensitet. Disse legger grunnlaget for hvordan du gjennomfører leken sammen med barna.

Entusiasme
Barna elsker å leke sammen med deg! At du er genuint interessert i å tilbringe tid sammen med dem oppdages raskt – og det samme gjør det motsatte. Når du synes noe er gøy – smitter det!

tobravoballonger_680
Entusiasme er valgt som grunnprinsipp fordi vi vet at engasjerte og trygge voksne hever kvaliteten på samspillet som skjer i leken. Entusiasme handler i praksis om at både små og store har lyst til å leke sammen og at alle opplever fellesskapet positivt, for da finner de beste opplevelsene og læringssituasjonene sted.

Så hva gjør du? Smil, inviter barna med og sett i gang leken. Noen bruker en parykk eller en onepiece som signaleffekt på at leken skal settes i gang, andre har en bjelle som ringer. Målet er at barna skal oppleve leken som frivillig og lystbetont. Etter noen få entusiastiske økter kjenner de igjen opplegget. Et heiarop til slutt er en god avslutning, og øker følelsen av å være en del av et godt fellesskap.

Erfaringene våre viser at når barna oppdager at det nærmer seg Bravo, stimler de sammen til startstreken og gjør seg klar. De eldre barna vil snart spørre etter leken, vise engasjement når leken begynner eller be om mer. Det er viktig at det er du som styrer denne leken og at øktene skal være korte. Avslutt altså mens leken er god. Da klarer dere å holde entusiasmen til både store og små over lang tid.

Av og til nytter det ikke å leke Bravo. Er mange syke? Eller har dere mange prosjekt på gang? Legg da Bravo-leken bort og begynn på igjen der dere sluttet når dere er klare til å gjøre det jevnlig igjen. Dette er nemlig en lek for mette, glade og passe uthvilte barn og voksne. Bare slik kan du legge til rette for variasjon og intensitet i leken som er de neste grunnprinsippene.

Variasjon
Visste du at jo flere sanseopplevelser som lager hjernekoblinger og nettverk  – jo lettere blir læring senere? Og jo mer stimulering barna har fått, jo bedre utviklet er områdene i hjernen 20 år senere? For å få til så mange koblinger og så mange nettverk som mulig trenger barna ulike aktiviteter og erfaringer – det er avhengig av variasjon. Repetisjon av den samme aktiviteten over tid vil gi en sterk og varig kobling i hjernen. Dette er bra, men det er ikke nok. Barnehjernen trenger også et rikt nettverk – og da må vi variere aktivitetene vi gjør, både i Bravo-leken og resten av dagen.

I Bravo-leken vil vi ha varierte økter med varierte sanseopplevelser. Vi bruker materiellet på ulike måter og lærer om bokstaver, ord og begreper på forskjellig vis. Vi prøver også å variere tempoet. Som oftest gjør vi unna økten i en fei fordi barna liker det, men noen ganger tar vi oss god tid og har et saktere tempo. De fysiske aktivitetene vi gjør varierer også og er spesielt tilpasset de ulike aldersgruppene vi leker med.

Variasjon av tempo
Mange lurer ofte på hvorfor kortene vises i et så hurtig tempo. Svaret er at de aller fleste barn oppfatter veldig raskt. Syns- og hørselsinntrykk trenger ikke dveles ved. Du kan prøve på deg selv. Hva skjer når telefonen ringer? Tar det lang tid før du oppfatter at den ringer? Neppe, du hører den umiddelbart. Kast så et blikk på noe som er skrevet. Klarte du å unngå å se hva som stod der? Neppe. Syn og hørsel er altså umiddelbare sanser, og informasjon kan presenteres i hurtig tempo for barna. Det er viktig å skjønne at det er en forskjell mellom hva barnet får med seg (hva som går inn gjennom sansene) og hva barnet klarer å uttrykke (for eksempel gjennom språk og motorikk). Tempoet inn kan være høyt selv om barnet ikke kan snakke, eller i det hele tatt respondere på det som blir sagt, gjort eller vist. Dette gjelder også for barn med spesielle behov, bortsett fra svaksynte barn. Les mer om dette under kursleksjonen “Barn med spesielle behov”.

Men – vi trenger selvsagt begge deler, innimellom er det fint å leke med de laaange vokalene og gi barna muligheten til å bruke god tid på å observere et bilde. Dette handler om å tune seg inn på barna, og la dem ha medvirkning i leken. Barn trenger av og til lang tid på å studere noe inngående, og da får de selvsagt det. Når det gjelder smaks- og luktstimuli og inntrykk gjennom berøringssansen, trenger barna også litt bedre tid. Det tar noen sekunder før vi opplever en lukt tilstrekkelig eller kjenner forskjellen på varmt eller kaldt. Når dere kjenner på kontraster kan barnet virkelig forstå forskjellen på to sanseinntrykk. Noe er hardt og noe er mykt, èn finger og to fingre, surt og søtt.

Variasjon av innhold
Stasjonene med Bravo-leken varieres hele tiden og gjør at det hele tiden blir nytt, morsomt og spennende for barnet å leke. Du vil automatisk variere innholdet på stasjonene dersom du følger ukeplanene, og dette er ytterligere beskrevet under kursleksjonen om “Stasjonsvariasjoner”.

Variasjon av fysisk aktivitet
De fysiske aktivitetene du gjør sammen med barna er viktige fordi de bryter opp leken og gir aktive pauser fra øktene med kort og konkreter. Målet er å variere aktivitetene så mye som mulig fordi barna trenger å øve på hver ulik aktivitet for å lære dem. Man blir ikke flink til å gå baklengs når man øver på å hinke. Varier aktivitetene etter alder og motorisk utvikling. For de minste kan aktiviteter inne på avdelingen være mer enn nok, mens jo større de blir jo mer areal kan være nødvendig. Da kan man plassere stasjonene i forskjellige rom eller ta dem med ut. Du finner mer om de ulike fysiske aktivitetetene tilpasset ulike aldersgrupper i denne kursleksjonen, og mer om bObles aktivitetsmøbler her.

hoppe_680
Intensitet
Intensitet betyr to ting i Bravo-leken. Den ene formen handler om at du holder intensiteten oppe og leker 12-ukersbolken ferdig, heller enn en og annen gang innimellom. Den andre formen handler om kvaliteten på øktene, at sanseopplevelsene er “intense”, tydelige og klare.

Høyintensiv språkstimulering
Forskning viser at det er bedre å drive språkstimulering hver dag enn bare litt nå og da (Ramey og Ramey 1992). Høyintensiv innsats før barnet er fylt tre år, gjør det mulig å korrigere mange av utfordringene barn i skolen kan ha, som for eksempel lese- og skrivevansker. Men det krever altså høyintensive tiltak over lengre tid før symptomer på ulike vansker viser seg hos barnet, isteden for lavintensive tiltak som settes inn for sent.

Et godt tips er å gjøre Bravo-leken til en fast rutine. Følg de ferdig planlagte ukeplanene som er inkludert i Bravo Kickstart. Lek hver dag i en periode på 12 uker, for så å legge leken bort en stund. Samlingsstunden er et perfekt tidspunkt å leke på. Det er en innarbeidet rutine på avdelingen, barna forventer at den voksne leder an og man slipper å avbryte barnas frilek til andre tider på dagen.

Intensive og tydelige sanseinntrykk
Intensitet handler også om hvordan sanseinntrykket presenteres og oppleves. Vi ønsker å gi barna tydelige og entydige sanseopplevelser. Enkelt og greit fordi at sanseinntrykket skal bli sterkt slik at det etableres en kobling i hjernen. Når barnet får oppleve sanseinntrykket flere ganger fordi du repeterer det, blir koblingen ikke bare sterk, men også varig. Her er noen forslag til hvordan du kan holde høy intensitet i sansestimuleringen.

Når barna skal bruke taktilsansen og kjenne på noe for å få intensive inntrykk via hender og kroppen, bruker du kontraster (tung – lett, varm – kald, glatt – ru). Ved å sette navn på inntrykket og hvilken kroppsdel vi berører, øker vi kroppsbevisstheten og forståelsen samtidig.

Synsinntrykkene du kan gi barna er intensive når de får se tydelige røde ord med stor skriftstørrelse, små og store røde enkeltbokstaver med stor skriftstørrelse og store bilder av ting i klare farger. Dette gjør det lett å se, og siden ordet, bokstaven og bildet står helt for seg selv, er det også entydig. Tydelig mimikk øker også intensiteten. Overdriv når du for eksempel sier aaaa, dette er en aaaaa. Slipp haken helt ned og lag en ordentlig stor aaaa.

Hørselsinntrykkene blir intensive ved å si, spille eller lage en lyd om gangen. På den måten isolerer vi lydene. Da øker vi intensiteten, og lyden blir tydeligere for barna. Bruk for eksempel både bokstavens lyd og bokstavens navn for å skille mellom disse.

Ved å smake eller lukte på én ting om gangen, flere ganger om dagen og flere dager på rad øker vi intensiteten, og koblingen i hjernen blir sterkere. Bruk god tid når dere smaker eller lukter og kjenn hvordan smaken/lukten fordeler seg i munnen og nesen. Det er lettere å lære lukten av basilikum når barnet får lukte kun på denne, enn når basilikumen er krydder i en kjøttgryte.

La også barna få oppleve små og store bevegelser, sakte og langsomt tempo og passive og aktive bevegelser. Med motoriske øvelser er intensiteten høyere dess langsommere dere utfører bevegelsen, for det gir hjernen og kroppen tid til å kjenne etter og skille mellom sanseinntrykkene, også kalt differensiering.