Hva er Bravo og hvem kan leke?

Hva er Bravo-leken?
Bravo-leken er et av flere produkter som den sosiale entreprenøren Intempo AS  tilbyr. Intempo har fokus på å jobbe frem innovative løsninger på folkehelseutfordringer i kommunene. Fokuset er på de aller yngste barna, og vi gir helsestasjoner, foreldre og barnehager i kommunene tilgang til kunnskap om hjernen og konkrete verktøy. Bravo-leken tilbys som et supplement til den pedagogiske innsatsen i barnehagen og i hjemmet.

Den tradisjonelle pedagogikken sikrer samtaler, høytlesning, sang, rim og regler. Likevel faller språksvake 2 åringer utenfor leken og 20 – 29% har laveste leseferdighet i 5. klasse.  Disse barna ville ha stor nytte av et stimulerende miljø de første leveårene. Vi vet ofte ikke hvem de er, derfor gir vi noe ekstra til alle barna; vi tilbyr dem Bravo-leken i samlingsstunden. I små grupper får de oppleve en 10 – 15 minutters aktivitet som introduserer begreper gjennom alle sansene. De voksne bruker mulighetene som byr seg resten av dagen til å repetere begrepene, skape innhold og forståelse gjennom samtaler og aktiviteter, som et supplement til det barna selv tar initiativ til.

Når vi som voksne forteller barnet om det vi ser, hører, smaker, lukter og kjenner på bygger vi nettverket i barnehjernen. Bravo-leken gjør det enklere for deg å gi barna flere sanseopplevelser daglig. Når du følger ukeplanene for leken er samlingsstundene med gode sanseopplevelser bortimot ferdig planlagt. Et eksempel på gode sanseopplevelser er når barna får smake og lukte på brokkoli, kjenne på den knudrete teksturen, se formen til bokstavene b-r-o-k-k-o-l-i og høre lydene. Leken er basert på kunnskapen om at jo flere sanseopplevelser barna får når de er små, jo lettere blir læring senere.

Gjennom Bravo-leken ønsker vi å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper dem til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem.

Hvem passer leken for?
Bravo-leken er spesielt utviklet for barnets tre første leveår. Dette er en fase i barnets liv hvor hjernen utvikles i rekordfart, hvor barnets nysgjerrighet og lærevilje er vidåpen og nærmest umettelig. Selv om leken er spesielt utviklet for de aller yngste kan også eldre barn og barn med spesielle behov leke Bravo.

Leken gjennomføres på akkurat samme måte om barnet leker alene eller i gruppe, om det er 1, 5 eller 13 år, om det snakker norsk eller ikke, og om det er funksjonsfriskt eller har spesielle behov. Det finnes ikke vinnere eller tapere i Bravo-leken. Det er morsomt å leke og lære sammen, og enda morsommere når barna ikke blir målt etter sine prestasjoner. I stedet for å prestere eller vise hva de har lært mottar barna i svært korte økter informasjon om ord og begreper, lyder, smaker, lukter og taktile opplevelser. Det er dette som kalles for sanseopplevelser. Mellom de korte inntrykksøktene får barna aktive pauser med fysisk aktivitet. Det tar heller ikke lang tid. På bare 10 – 15 minutter har du gjort en innsats som vil bidra positivt for barna. På denne måten kan alle være med uavhengig av alder og utgangspunkt, barnet trenger ikke prestere, bare ta i mot!

Flere foreldre starter å leke Bravo-leken når de er hjemme i permisjon, fordi det er en morsom og meningsfull aktivitet å gjøre med de aller minste. Noen har flere språk i familien og leker Bravo av den grunn. For større barn kan leken bidra positivt til den språklige og motoriske utviklingen. Skolebarn som sliter med språket kan bruke Bravo-lekens prinsipper i forbindelse med leksene og bruke kortene for å jobbe med grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Et barn med spesielle behov kan ha særlig utbytte av Bravo-leken i flere år som et hjelpemiddel for trening av grunnleggende ferdigheter og intensiv språkstimulering.