Bravo-runden

Bravo-runden er grunntanken i hvordan Bravo-leken blir gjennomført. Når du kan Bravo-runden kan du variere Bravo-leken i det uendelige. Bravo-runden består av tre inntrykksøkter og en puslestasjon. Under ser du korte filmsnutter av hvordan en Bravo-runde kan se ut. Når dere leker på denne måten vil barna få kjennskap til flere bokstaver og ord om dagen, samtidig som de er i fysisk aktivitet. Selve runden tar ikke mer enn 10-15 minutter daglig. Her ser du hvordan en hel Bravo-runde foregår!

Du trenger:
I Bravo-runden kan alle bokstaver, ord og begreper brukes. Ta utgangspunkt i ukeplanene, de forteller deg hvilke kategorier som skal være med. En kategori er fem bokstaver, fem ord som naturlig hører sammen med hverandre eller nøkkelordene eller faktasetningene i en Maxibok. Bokstavkategorier kan være bokstavens navn, bokstavens lyd, små bokstaver, store bokstaver, konsonanter eller vokaler. På ord- og bildekortene står kategorien på baksiden av kortet nederst i høyre hjørne. Kategorien brukes som introduksjon til hver gang du skal presentere ord eller bokstaver.

Finn gjerne også frem ting som konkretiserer et av ordene/bokstavene i en eller flere av kategoriene. Dette betyr for eksempel at barnet får smake blomkål når dere har om grønnsaker.

Slik gjør du det:
Markér gjerne en startstrek på gulvet. Da vet barna hvor de skal starte runden hver gang, og det blir lettere å organisere for deg. Vi anbefaler og dele gruppen i to eller tre, slik at dere er 4-8 barn og to voksne. Den andre gruppa er sammen med en voksen og leser/synger mens leken pågår, og så bytter dere etterpå.

Finn hvilke kategorier du skal ha i ukeplanen og plasser de på fire forskjellige steder på gulvet. Avstanden regulerer du ut i fra hvor mobile barna er. Inviter dem til å være med å leke, og si at de skal sette seg på startstreken ved den første stasjonen og se på deg.

På den første stasjonen viser du for eksempel ord- og bildekort om dagligvarer. Si: «Nå skal du få se noen dagligvarer (kategorien står i nedre høyre hjørne på baksiden av kortene)». Vis ordbildene i høyt tempo mens du sier ordene høyt. Bla bakfra, da ser du hva som står på kortet på baksiden. Snu kortene og vis bildene i høyt tempo, mens du sier ordene. Snu kortene igjen, stokk dem litt, og vis ordene en gang til. Velg et av ordene, og la ungene få smake, lukte, kjenne, se og høre på konkreten. Se hvordan her:

Kast så terningen og gjør aktiviteten den lander på til neste stasjon. Hjelp barna så mye de trenger. Se hvordan her:

Når dere har kommet fram til stasjon nr. 2 bruker dere for eksempel en Maxibok. En kategori her er enten nøkkelordene og bildet eller setningene og bildet. Si: «Nå skal dere få se nøkkelordene til boka om ulven». Vis ordene/setningene, vis bildet og vis ordene/setningene igjen. Se hvordan her:

Kast terningen igjen og gjør aktiviteten den lander på til neste stasjon. Hjelp barnet så mye det trenger.

På stasjon nr. 3 viser dere for eksempel noen mengder og et regnestykke. Vis mengdene i hurtig tempo, bla bakfra og si: “Nå skal dere få se noen mengder. 3, 7, 9 og 10”. Legg deretter regnestykket ut med riktig svar. Se hvordan her:

Stasjon nr. 4 er puslestasjonen. På de tre første stasjonene, inntrykksøktene, har du vært den aktive og gitt informasjon til barnet. På puslestasjonen, uttrykksøkten, får barna være aktive. Dette kan de være fordi materiellet er kjent for dem. Det har vært en av inntrykksøktene tidligere. Noen barn hiver seg gjerne frempå i denne situasjonen, andre er ofte litt mer tilbaketrukket.

I dag handler det om bokstaver, og barna skal få være med å koble bokstav og konkret. Vis gjerne bokstavene i høyt tempo på nytt og si: “Her har vi to bokstaver, k og s. Og vi har to dyr, ku og sau. Hvilket dyr begynner på k? Og hvilket dyr begynner på s?” Dersom et av barna har lyst å prøve og kobler riktig bokstav og dyr roser du barnet og roper Bravo! Dersom barnet kobler feil, hjelper du barnet så mye det trenger for å legge den på riktig sted og sier: “K er første bokstaven i ku!” Og så roper dere Bravo! På denne måten kan barnet aldri gjøre feil fordi dere gjør det sammen! Dersom barna ikke vil, kobler du bokstav og konkret, og på denne måten får barnet se at det ikke er en test, men kun en lek. Målet er at barna sammen med deg kan få positive mestringsopplevelser av å delta. Slik får barna utforsket, øvd og vist hva de kan innenfor trygge rammer. Se hvordan her:

Velg så en ny aktivitet til start. Nå kan dere enten ta runden en gang til, eller så kan dere ta runden en gang til senere på dagen. Målet er at barna skal få fire repetisjoner av ordene, bokstavene eller setningene, noe som er optimalt på en dag! For å sikre rask progresjon og høy intensitet på leken anbefaler vi å følge ukeplanene og dermed ta ut en gammel kategori og sette inn en ny hver dag. Slik får barna alltid tilgang på nye bokstaver, ord og setninger, og slik blir ordforrådet utvidet og den språklige bevisstheten økes.