Å lage egenkomponert materiell

Fra uke 13 og utover i Level Up-ukeplanene legges det opp til at du selv setter opp ukeplanen og planlegger hvilket materiell som skal brukes i Bravo-runden. Du har også muligheten til selv å lage noe av materiellet. Slik kan du enda bedre tilpasse Bravo-leken til barnehagehverdagen, barnegruppens nivå, interesser, egne prosjekter og samtidig sikre god variasjon for barna.

På noen av stasjonene i runden kan du legge opp til repetisjon av kort og bokstaver dere har hatt tidligere, og du velger da f.eks. blant stasjonene som er listet opp her. På noen av de andre stasjonene kan det være spennende å “overraske” barna med noe nytt. Vi tenker da på egenkomponert materiell som nye kategorier med fem ord i hver kategori og nye Maxibøker som enten utdyper et ord i en kategori dere tidligere har hatt eller som tar for seg et tema dere er spesielt opptatt av.

Planlegg egen ukeplan
Tomme ukeplaner finner du bakerst i heftet med ukeplaner for Level Up. Til hver uke trengs det fem stasjoner, en ny for hver dag. De resterende stasjonene er repetisjon fra tidligere dager.

Det første du gjør er å skrive opp stasjonene som skal repeteres fra forrige uke, på mandag og tirsdag. Se bildet.

tomukeplan2_680

Deretter velger du fem stasjoner som du skriver inn på stasjon 1 mandag til fredag, lag gjerne en miks av repetisjon av gammel materiell og nye stasjoner som du lager materiell til selv. Pilene på bildet under viser hvordan hver av disse blir repetert i to dager.

tomukeplan3_680

Lag egne kategorier
Målet med denne stasjonsaktiviteten er å øke ordforrådet og begrepsforståelsen. Du trenger rød tusj, blanke ordkort og litt fantasi! Skriv med en skrift som ligner på trykte små bokstaver. Skriv så tydelig du kan! En kategori er et overordnet tema med fem ord som hører til under dette, som f.eks. frukt – eple, pære, banan, drue og appelsin. Eksempel på kategorier andre har laget tidligere er dukkekroken, planeter, vårtegn, trekkfugler, kroppsdelar på andre språk, bilmerker, ansiktet vårt, clothes, fisk, 17.mai-feiring, dette trenger vi i fjæra og frukt og bær på engelsk, kjente steder eller mennesker i nærområdet. 

Lag egne Maxibøker


Egne Maxibøker er også en fin måte å tilpasse innholdet til barnegruppen. En Maxibok er en lettlest bok med fem nøkkelord og fem setninger som utdyper hvert av nøkkelordene. Å lage egne Maxibøker kan man gjøre på dataen, for hånd eller på ferdig trykte og spiraliserte blanke Maxibøker, de finner du her.

Fellesnevneren for bøkene er:

 1. Boken har liggende format
 2. Lag en tittelside, gjerne med et bilde. F.eks.: Norge
 3. Skriv fem nøkkelord; Norge, Oslo, naboland, kyst, fjell
 4. Skriv en setning knyttet til hvert nøkkelord.
  1. Landet vårt heter Norge.
  2. Oslo er den største byen og hovedstaden i Norge.
  3. Sverige, Finland og Russland er våre tre naboland.
  4. Landet er langt og smalt og har en lang kystlinje.
  5. Det høyeste fjellet i Norge heter Galdhøpiggen.
 5. Om ønskelig kan man lage tre spørsmål til teksten og et valgbrett slik det er i de trykte Maxibøkene.
 6. Sett boken inn på stasjonen og les nøkkelordene første gang, nøkkelordene og setningene andre gang og setningene tredje gang.

Eksempler på tema i Maxibøkene kan være; tilvenningsbok for hvert enkelt barn som i filmen under, bursdagsbarnbok, foreldrenes yrker, kjente personer og steder der vi bor, turbok fra turer vi har vært på, dyr, fisker, fugler, verdensrommet etc.