Bravo-leken for de erfarne barna

Hvem er egentlig de erfarne Bravo-barna? I denne sammenheng tenker vi på barn fra tre år som har kommet gjennom materiellet i Bravo Kickstart og Bravo Level Up, eller større barn som går på skolen.

Bravo-leken kan på den måten følge et barn gjennom hele barnehageløpet og kan derfor brukes til skoleforberedende aktiviteter for de eldste. Materiellet kan brukes på mange ulike måter, og varierte Bravo-økter er et stikkord for å lykkes med denne aldersgruppen.

De eldste i barnehagen
I Wig Wam barnehage har Vesla Bjerrang Bravo-leken for de erfarne Bravo-barna: “Vi har aktive og varierte Bravo-økter for de eldste i barnehagen med oppgaveløsning og gode samtaler. Ungene er kjempegira! Vi bruker kroppen mye i leken og er gjerne ute. Når vi har om tall og mengder får de se kort om mengder og løper deretter rundt for å finne så og så mange steiner som de plasserer på riktig kort.”

Aktive lekeøkter med oppgaveløsning og gode samtaler karakteriserer måten Vesla Bjerrang leker med barna på. “Etter at vi hadde sett kortene om servicenæringer tok vi turen til Andenes og lette etter butikken, frisøren og rådhuset. Dette var en fin måte å snakke mer om begrepene og fylle dem med innhold. Ungene er kjempegira og blir ikke lei Bravo-leken, og dette har virkelig overrasket meg! Vi bruker det hver eneste dag og knytter det også opp til andre språkstimuleringsverktøy”, sier Vesla, og gir deg sine 6 beste tips avslutningsvis.

  1. Lek Bravo-leken både ute og inne
  2. Gi barna enkle oppgaver, men vis fasiten først
  3. Lek i mindre grupper
  4. Erfar begrepene og sett dem i sammenheng
  5. Bruk kroppen aktivt i leken og øv på nye og mer avanserte fysiske aktiviteter
  6. Varier innholdet på stasjonene og bruk materiellet på ulike måter

Skolebarn
Vi har i 2019 laget en helt egen gratis nettkurs-modul, Bravo Active, for 1.-10. trinn. Her gir vi tips til hvordan man kan leke Bravo-leken på skolen i klasserommet. OM du ønsker å leke Bravo-leken hjemme med ditt barn kan du gjøre det på følgende måte:

Bruk gjerne Bravo-materiellet i kombinasjon med oppgaver og leselekser fra skolen. Lag til fire stasjoner, for eksempel en stasjon der dere gjør fem minutt av de ”vanlige” leksene, en med ord-og bildekort med 25 nøkkelord fra leseleksene (fem fra hvert fag) eller ordkort med grunnleggende begreper fra Bravo Skills, én bokstav/lyd automatiseringsstasjon og en engelskord-stasjon. Bruk max 1-5 minutter på hver stasjon og gjennomfør heller flere runder. Økt variasjon og korte økter gir høyere intensitet som igjen øker læringsutbyttet. Varier gjerne også med stasjonene som er nevnt under.

Hvordan gjør du det selv?
La Bravo-runden fremdeles være utgangspunktet for leken, men tilpass stasjonene i større grad til barnegruppen og deres nivå. Bruk gjerne forslagene til stasjoner som vi lister opp under.

Bravo-TV med YouTube til hjelp. På YouTube-kanalen vår finner du mange små snutter med fem ord, fem bilder og fem setninger om spennende tema. Dette er nesten som Maxibøker, bare i digitalt format. Målet med stasjonen blir da å se snutten og lære noe nytt. Nynorske filmer her, og filmer på bokmål her.
Ordspretten med blanke ordkort og tusj. Målet med stasjonen er å lytte til forskjellen på enkel og dobbel konsonant. Skriv ned noen ord med enkel og dobbel konsonant. Vis alle i hurtig tempo for barna. Trekk et kort, les det høyt uten at barna ser det. Barna skal lytte og legge seg flatt om det er enkel konsonant i ordet og hoppe om det er dobbel konsonant. Se video her.
Bokstavmix med alfabetet. Målet med stasjonen er at barna skal kunne se kombinasjoner av ulike bokstaver og øve på å stave. Velg ut noen bokstaver som kan forme flere ord. La barna sitte med bokstavene foran seg. La barna skrive så mange ord som mulig på ett minutt. Et eksempel er b-å-l. Disse bokstavene kan bli til ordene blå, bål, ål og lå. Gjør det sammen om det er krevende for barna. Er det lett, bytter dere ut med nye bokstaver hver gang. Se video her.
Tett hullet med alfabetet. Målet med denne stasjonen er at barna skal automatisere bokstavlyder, riktig staving og se hva som mangler. Vis bokstavene til et ord. For eksempel e-k-o-r-n. Si lydene, ta vekk en bokstav og legg de hulter til bulter utover bordet. La barna si lydene, stave ordet og finne ut hvilken bokstav som mangler.
Lydrasken med alfabetet, blanke kort og tusj. Det er ikke alltid du kan skrive alle ord slik de høres ut. Målet er å øve på rettskriving av ord som starter med lyder som er lette å forveksle. Spill lydrasken og øv på skj-lyden. Finn fram bokstavene s, k og j. Skriv noen kort med for eksempel ski, sky, skjørt, sjakk og skjønne. Les og vis alle ordene for barna en gang. La barna sitte med bokstavene foran seg og si deretter ett av ordene uten at barna ser ordet. Barna skal nå skyve de første bokstavene de trenger for å skrive begynnelsen på ordet (skj-lyden) frem til deg. Den voksne snur kortet og gir barna mulighet til å bytte bokstaver dersom det er nødvendig. Hold økten kort, og ta ikke flere enn fem ord i gangen. Gjør stasjonen ferdig på neste runde. Denne leken kan også brukes til å øve på kj-lyden (kino, kylling, kjøre), j/g/h-lyden (jul, gikk, hjort), o/u-lyden (sol/slump), o/å-lyden (sove/håpe), æ/e-lyden (fjær/fjernsyn). Se video her.
Prosjektord/lekseord med blanke kort og tusj. Målet med denne stasjonsaktiviteten er å øke ordforrådet og lesehastigheten til barnet. Velg ut 25 ord fra et tema dere arbeider med eller leseleksene. Skriv de ned på de blanke kortene og vis fem og fem ord i slengen i hurtig tempo. Introduser kategorien med å si: “Nå kommer fem ord om/fra..!” Vis kortene og forklar hva de betyr etterpå.
Huskeleken. Målet med leken er å jobbe med barnas konsentrasjon og arbeidsminne. Introduser leken for barna, og legg vekt på at det er en huskelek! La barna lese eller les et utdrag fra en barnebok, leseleksen eller en annen faktatekst. Gjør en aktivitet til neste stasjon og la barna gjenfortelle det det husker. Ta gjerne flere runder slik at barna kan få gjenfortelle mer og mer fra teksten og oppleve mestring!
Kims lek med bilder, bokstaver og ord. Målet med aktiviteten er å jobbe med barnas konsentrasjon og arbeidsminne. Vis fem bilder, ord eller bokstaver for barna i hurtig tempo. Legg de fem kortene ut over bordet og la barna få se på dem en liten stund. Dekk kortene med for eksempel en duk eller et koppehåndkle og ta bort et kort. Gjør en aktivitet og kom tilbake til stasjonen. Ta bort duken og la barna prøve å finne ut hva som mangler.
Mengdetrening med mengdekort og regnesymboler. Målet med denne stasjonen er at barna får mengdeforståelse og får automatisert  mengder og tall fra 1 – 20. Vis fem kort i hurtig tempo, først prikkene, før du viser tallene, stokker kortene og viser prikkene igjen. Legg ut to kort og regnesymbolet større enn/mindre enn og vis barnet hva som er størst og minst.
Regnestykker med tallvenner. Med mengdekortene og regnesymbolene kan dere automatisere enkle regnestykker og gjenkjenne tallvenner, slik at barna slipper å bruke tid på å telle på fingrene eller tenke veldig lenge. Velg ut for eksempel mengdene 3, 7 og 10 og regnesymbolene pluss/minus og er lik. Legg kortene med mengdesiden opp foran barna, mens du sier 3 + 7 = 10. Vis deretter at 10 – 7 = 3. Bruk mengdene fra 1-20 og gjør dette med alle mulige regnestykker. Veksle mellom å bruke pluss og minus, gange og dele. Fortell at disse er tallvenner i pluss og minus. Tallvenner i ganging og deling er for eksempel 12, 3 og 4.
Hoppegangen. Jobb med de lave gangestykkene i gangetabellen. Rop ut gangestykker og la barna hoppe x antall hopp som svar. Bruk gjerne hoppetau, slengtau eller en trampoline!
Notelære med notekortene. Ikke hopp over denne fordi du ikke kan noter selv eller fordi ikke virker som det viktigste. Forskning viser at musikk og lyttelære også påvirker utviklingen av språk og kommunikasjon, så gi det gjerne et forsøk. Målet er å lytte og høre forskjell på ulike toner. Velg ut noen noter og si: “Nå skal du få se noen noter som hører til g-nøkkelen.” Vis kortene på samme måte som du gjør ellers før du til slutt spiller notene som barna har fått se på instrumentet du har med. Et klokkespill, en blokkfløyte, et piano eller en app på iPaden fungerer kjempefint til dette.
Komponerings-runde. La en hel uke med Bravo-runden være viet til komponering. På første stasjon velger dere tema og lager tankekart. På neste stasjon lager dere et kort dikt. På tredje stasjon klapper dere og teller stavelsene. På fjerde stasjon velger dere noter til hver stavelse på et klokkespill, et piano eller på en app og prøver å spille sangen. Se video her.
Karaoke. På youtube kan dere finne karaoker både på norsk og engelsk. Det er ypperlig lesetrening fordi man får erfaringer med å “tørre å flytte blikket før man egentlig tør”. Finn barnets favorittsanger eller prøv noen av våre forslag, rensk stemmen og syng i vei! Se vår spilleliste med Bravo-sanger her.