Intempo AS – utvikling som varer

Hva gjør Intempo AS?
Intempo AS er en sosial entreprenør som koordinerer kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling. Selskapet arbeider for en helhetlig pedagogisk innovasjon for barn i aldersgruppen 0 – 3 år. Et barn utvikler seg ikke uten støtte, så bedriftens mål er å utvikle pedagogisk materiell og praksis som forebygger lese- og skrivevansker og gjør læring lettere senere. Virksomheten ble etablert i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk. Intempo har to ansatte som sammen med syv andre Bravopedagoger tilbyr kurs i Bravo-leken over hele landet.

Intempo AS er en av Ferds sosiale entreprenører med base på Sandane. Vi koordinerer kunnskap om barns tidlige utvikling for å fremme læring og forebygge vansker.

Hva er Bravo-leken?
Bravo-leken er en aktiv og utviklende lek med ord og bokstaver. Utgangspunktet er ord-, bokstav- og billedkort som brukes på ulike måter. Hovedmålet med alle Bravo-aktivitetene er å legge et solid grunnlag for en god språkutvikling. Ord, bokstaver og bilder kombinert med sanseopplevelser og morsomme aktiviteter, bedrer barnets språklige bevissthet og øker både ordforråd og forståelse. Samtidig får barnet motoriske utfordringer og en herlig opplevelse av å mestre.

Hvorfor leker vi på denne måten?
Bravo-leken er en investering i barnets utvikling. Barnet får bokstavelig talt leke seg til et forsprang det vil ha glede av resten av livet. Bravo-leken har også vist seg nyttig for barn med spesielle utfordringer. Økt konsentrasjonsevne, bedre kommunikasjonsevne og bedre språkutvikling har vært noen av de positive erfaringene.

Hvem passer leken for?
Bravo-leken er spesielt utviklet for barnets tre første leveår, en periode hvor det lett blir bare kos og svært lite bevisst og planlagt stimulering. Dette er en fase i barnets liv hvor hjernen utvikles i rekordfart, hvor barnets nysgjerrighet og lærevilje er vidåpen og nærmest umettelig, så hvorfor ikke kombinere både kos og læring? Selv om leken er spesielt utviklet for de aller yngste kan også eldre barn og barn med spesielle behov leke Bravo. Finn din aldersgruppe øverst på siden i de grønne fanene og les mer om Bravo-leken.