Vi opplever at barna tør bruke språket mer!

Varatun-barnehage-2017-_680

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Barnehagene har blitt støttet av Egmont Fonden.

Etter tre måneders innsats besøker vi to av barnehagene som er med i prosjektet. I Varatun barnehage på Sandnes er Thone-Heidi Hevrøy Rognstad pedagogisk leder på en avdeling med 10 flyktningbarn mellom 1 og 3 år. Etter kurs i desember og oppstart med Bravo-leken i januar 2017 opplever hun blant annet at barna snakker mer, de forstår flere beskjeder og noen av barna virker gladere og mindre frustrerte. Thone-Heidi ber en av treåringene om å vaske hendene, og han går ut i gangen mens han bretter opp genseren. – Jeg føler de har blitt tryggere på å bruke de ordene de kan for å gjøre seg forstått. Det er mindre peiking, nå enn det var for noen måneder siden, de har kanskje fått mer selvtillit?

Del 2 Etter tre måneder med ekstra tidlig innsats på småbarnsavdeling!

I Espira Ree barnehage i Time kommune møter vi en gruppe med 24 barn der halvparten er flerspråklige. – Fire og fem-åringene viser en enorm interesse for bokstaver uavhengig av språkbakgrunn, forteller Carina som er Bravo-sjef og pedagogisk medarbeider på gruppa. Bravo er en veldig liten del av hverdagen, for vi bruker ikke mange minuttene på dette. Likevel er den helhetlig, for vi lærer om noter, mengder, bokstaver og litt om forskjellige fysiske aktiviteter. Jeg føler vi er innom alle fagområdene i Rammeplanen og det er veldig kjekt og spennende, forteller Carina.

Del 2 Etter 3 måneders innsats på storbarnsavdeling!

For moro skyld og for hjernens skyld
Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for å legge et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Bravo-leken er utviklet som et systematisk supplement til bøker, samtaler og sanger som sammen bidrar til en god språkutvikling. Bravo-leken lekes i 10-15 minutter i samlingsstunden og legger et godt grunnlag for videre utforsking av begreper gjennom aktiviteter og samtaler resten av dagen. Materiellet består av 120 samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Sammen med Egmont Fonden gir vi nå enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem. På den måten kan vi støtte barnas hjerneutvikling og gjøre det enklere å få venner og bli integrert i samfunnet på en god måte, sier Heidi Aabrekk i Intempo.

“Det er viktig å styrke flyktningbarnas språklige kompetanse og allmenne utvikling ­både mens de er små barn og på lengre sikt. Bravo-leken er en innovativ måte å bidra til dette på, og den kan være med på å sikre flyktningbarna en god start i barnehage og skole”, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon.

Inspirerende prosjekt
Høsten 2017 fortsetter prosjektet med nytt kurs og nytt materiell. En liten spørreundersøkelse viser disse resultatene så langt blant de som jobber i prosjektbarnehagene

Om Egmontfondet
15 % av barnebefolkningen i både Norge og Danmark kan karakteriseres som «utsatte», med vansker for sosiale og faglige ferdigheter.Egmontfondet støtter initiativer om bidrar til å sikre barn og unge mot nåtidens ´fattigdom` – mangel på læring og livsmestring. Et bredt forebyggende tiltak, som Bravo-leken, kan være med på å forebygge og rigge barnas hjerner for resten av livet.

Egmontfondet er et forretningsdrevet fond. Det betyr at hele overskuddet går til reinvestering i konsernet og til humanitære og almennyttige formål. Siden 1920 har Egmontfondet utdelt over 2,9 milliarder DKK til utsatte barn og unge i Norge og Danmark. Å sikre at barna selv blir sett og hørt i arbeidet, er et viktig premiss for at initiativene får støtte. Prosjekter og organisasjoner som bidrar til at alle barn og unge innen 2030 vil være i stand til å gjennomføre videregående skole, oppfordres til å søke om støtte hos Egmontfondet.

Vi ønsker å bidra til at din kommune satser ekstra på de første 1000 dagene i barnas liv. Les mer om Se hele meg-prosjekt. Del gjerne med de du tror kan være interessert i å øke samarbeidet mellom barnehagen, helsestasjonen og foreldrene.

Har du sett denne filmen?  Del 1 – Før prosjektstart

Les gjerne mer om oppstarten her!

Del gjerne!