Har du et barn med forsinket språkutvikling eller en diagnose som kan føre til forsinket språkutvikling? Hjerneforskning viser at barn mellom 0 og 3 år danner 1000 nye koblinger i hjernen i sekundet, derfor er de minste barna ekstra mottagelig for språkstimulering. Det er ikke for sent om man er eldre, men det er viktig å komme i gang så tidlig som mulig med språkstimuleringen. I dag vet vi bedre enn “å vente og se”.

Bravo-leken er et innovativt og konkret hjelpemiddel som tar sikte på å stimulere barna gjennom alle sanser. Gjennom motiverende, ferdig planlagte aktiviteter får barna utforske verden. Når barna selv ikke kan utforske verden på lik linje med andre barn, er det viktig at vi bringer verden til dem. Barn med forsinket utvikling risikerer færre sanseopplevelser enn andre barn, når de egentlig trenger mer! Les mer om Simen og Daniela som har lekt Bravo-leken.

Som forelder kan du enten kjøpe materiellet selv eller søke på Kickstart og Level Up gjennom NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Vi anbefaler å søke på både Kickstart og Level Up slik at barnet får 12 mnd intensiv stimulering. Sistnevnte har også tegnspråk på kortene. Les også mer i Hjelpemiddeldatabasen.

Viser alle 6 resultater