Seminar om tidlig innsats i Oslo 28. september!

Seminar tidlig innsats

Leter du etter konkrete verktøy for språk og kommunikasjon? Vi gjentar sukessen fra i fjor og arrangerer seminar om tidlig innsats i Oslo 28. september. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi NTNU, åpner dagen med funn fra nyere hjerneforskning.

Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ansatte fra HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere, barnehagestyrere og annet støttepersonell rundt barn med spesielle behov.

Barn med spesielle behov kan ha rett til å få dekket hjelpemidler hos NAV Hjelpemiddelsentral. Vi opplever at mange leter etter gode tiltak til de minste barna. Det kan være vanskelig å innhente det rette materiellet for å kunne gi barna et godt tilbud. Tiden de første årene er svært verdifull. Vi ønsker derfor å sette fokus på hjelpemidler og verktøy for de minste barna som omhandler språk og kommunikasjon. Seminaret er et samarbeid mellom Tobii Dynavox, Barnas Språksenter og Bravo-leken som alle tilbyr hjelpemidler som kan dekkes gjennom NAV hjelpemiddelsentral.


Praktisk informasjon – Oslo

Kursavgift: Gratis m/lunsj
Påmelding:
 påmelding her
Sted:
Oslo, Kuben videregående skole
Dato og klokkeslett:
torsdag 28. september, kl. 09.00-15.00
Påmeldingsfrist: 
26.september
Kontaktinfo:
post@intempo.no (tlf. 97973031)


Se filmsnutt fra fjorårets seminar

Program for dagen
Kl.09.00- 09.15: Kaffe og registrering
Kl.09.15-10.00 Hjerneforskningens funn og tidlig innsats. Audrey van der Meer (NTNU)
Kl.10.00-10.15 Pause/forfriskninger
Kl.10.15-11.00 Derfor trenger du ikke vente og se. Heidi Aabrekk (Bravo-leken)
Kl.11.00-11.15 Pause/kaffe
Kl.11.15-12.00 Tidlig utvikling med øyestyring. Gisle Dimmen (Tobii Dynavox)
Kl.12.00-12.30 Pause med lunsj/kaffe
Kl.12.30-13.15 Send munnen på treningsleir! Fra 6 mnd. Line K. Avers (Barnas Språksenter)
Kl.13.15-13.30 Pause
Kl.13.30-15.00 Workshops. Evaluering


Vi setter stor pris på om du deler dette seminaret på facebook og inviterer aktuelle deltagere!