Seminarsuksess og nye sjanser

helsestasjon2_680

2. juni holdt vi seminaret «Tidlig innsats: Du trenger ikke «vente og se» – konkrete verktøy for språk og kommunikasjon» i Oslo for fullt hus. Vi følger opp suksessen med nye seminar i Trondheim 15. september og i Stavanger 16. september til høsten. Professor i nevropsykologi Audrey Van Der Meer vil åpne seminarene med nyere funn i hjerneforskning.

Vi samarbeider også denne gangen med Tobii Dynavox og Barnas Språksenter og vil ha fokus på konkrete verktøy som kan tas i bruk for de minste barna som omhandler språk og kommunikasjon.

Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere, barnehagestyrere og annet fagpersonell rundt barn med spesielle behov.

Påmeldingen er åpnet, gå hit for å melde deg på.

Del  gjerne med noen du kjenner i Trondheim eller Stavanger!