Skiptvet kommune satser på "Se hele meg"

– Det beste med å bruke Bravo-leken er at du får et veldig engasjement blant ungene, sier Bravo-sjef Laila i Lindormen barnehage i Skiptvet. I perioden 2018-2020 deltar Skiptvet kommune i prosjektet “Se hele meg”. Nå har alle barnehagene og helsestasjonen i Skiptvet kommune deltatt på to kurs om barns tidlige hjerneutvikling og alle har tatt i bruk Bravo-leken som verktøy for systematisk språkstimulering.

I september 2019 var det Heidi Aabrekks andre tur til Østfoldkommunen Skiptvet. For oss i Intempo er det alltid spennende å reise tilbake til en Se hele meg-kommune etter det første året i prosjektet. Hvordan går det? Hva synes barna om Bravo-leken? Hva mener de voksne? Hvordan blir oppstarten på det andre året og Bravo Level Up?

Siden i fjor har barnehageavdelingene utnevnt Bravo-sjefer, som har hovedansvaret for at materiellet er på stell og rundene går sin gang. De har gjennomført store deler av Kickstart-delen av pakken, de har gjort viktige erfaringer om organisering, gjennomføring og hva barna mener om den nye leken i barnehagen.

Barna synes det er gøy, de leker at de leker Bravo i leken selv. Barna maser om Bravo-leken. Enkelt opplegg, flott at det er lite å forberede. Dette fenger barna. 

Finlandsskogen barnehage

Besøk i Lindormen barnehage
I Lindormen barnehage forteller Bravo-sjef Laila Ødemark at de har laget seg et Bravo-teppe som de minste barna samler seg på når de skal leke. Det beste med Bravo-leken er at du får et veldig engasjement blant ungene, forteller hun. Det var enklest å holde motivasjonen ved oppstart i fjor høst, så etter hvert erfarte hun at for de aller minste fungerte det godt å vise begrepene ved måltidene også. Terningen har vært veldig populær hele tiden, og nå er de klar for oppstart med Level Up-pakken og gleder seg til det.

Se film om Bravo-teppet og barnas engasjement i Lindormen barnehagen under!

De litt større barna i Lindormen får en Bravo-runde som strekker seg over flere rom. De deler barna inn i mindre grupper og gjennomfører runden helst om formiddagen. Linda Arntzen oppmuntrer samtidig til å ikke bli så bundet av grupper, rom og tidspunkt, for i en hektisk hverdag er det bedre at man bare gjør det enn at det faller ut.

Dette er en morsom måte å jobbe på, det er gøy når ungene synes det fenger og vi hører at de bruker det vi leker i sin egen lek. Flere av barna viser også foreldrene hva vi har gjort den dagen, det er morsomt at noe som tar så kort tid av dagen, blir husket på!

Lindormen barnehage

Se filmen om de litt større barna som får utforske gulrøtter med alle sansene her!

Jeg opplever at barna er mer opptatt av bokstaver og tall enn før og de legger merke til det mer, forteller Dominika Justa som stortrives med å lede rundene. En dag skulle vi ha skyggelek med overhead. Det er slik at jeg legger på en ting og så skal vi finne ut hva det er. Da jeg la på en gaffel, sa et av barna full av entusiasme: -Det er en E, og da foreslo et annet barn at det var et 3-tall. Og det viser jo at de ser tall og bokstaver overalt og gleder seg over det.

Barna kommer i full fart, og synes det er morsomt, og vi ser at dem lærer fort, og særlig på det med bokstaver og ord som de skal sette sammen.

 Finlandsskogen barnehage

Fakta om Se hele meg i Skiptvet kommune

  • 100% av barnehagene i Skiptvet deltar i prosjektet
  • 139 barn i alderen 1-5 år leker Bravo-leken i barnehagen
  • Ca. 30 familier har fått utdelt Bravo Mini på 4 måneders konsultasjonen på helsestasjonen
  • Alle barnehageansatte og helsesykepleiere har deltatt på to kurs om barns tidlige hjerneutvikling og hvordan man bruker Bravo-leken i praksis.
  • Sparebankstiftelsen 1 Østfold Akershus har finansiert hele satsingen


Bravo-sjef-samling med erfaringsutveksling

0919 skiptvet3Etter å ha vært på trivelig besøk i Lindormen barnehage var det samling med erfaringsutveksling for Bravo-sjefene og deretter kurs med alle ansatte i barnehagene på kvelden. Temaet for det andre kurset var Bravo Level Up og vi gikk blant annet gjennom nye stasjoner med regnestykker, Maxi-bøker, blanke kort, flere språk og under er forslagene de selv lagde for egne kategorier i Skiptvet.0919 skiptvetSamspill og fysisk aktivitet på helsestasjonen
Når vi er på kommunebesøk er vi selvsagt også innom helsestasjonen. Ella-Mari Aarstad er helsesykepleier i Skiptvet og har snart delt ut de første 30 Bravo Mini til familier som er på 4-måneders-konsultasjon. Det er Sparebankstiftelsen 1 Østfold Akershus som støtter utdelingen av materiell til familiene i Skiptvet.  –Vi prøver å fortelle om språk og motorikk og viktigheten av tidlig stimulering, forteller hun og nå framover blir det fokus på språk og motorikk sammen med fysioterapeuten vår Helene Mariel Larsen Sørlie. Bravo Mini er et samspillsverktøy som gjennom lek med ord og bokstaver og ulike aktiviteter legger til rette for samtaler, sanseopplevelser og samspill mellom babyene og deres foresatte. Aarstad forteller at responsen fra gruppa er positiv. Noen kjenner også igjen Bravo-leken fra eldre søsken som bruker det i barnehagen. – Det er likevel vanskelig å vite i hvor stor grad det blir brukt hjemme, men vi tenker at informasjonen uansett er viktig, fortsetter Aarstad.

I Bravo Mini-pakken er en bObles-kylling som kan være fin både for samspillet og for den motoriske utviklingen . –Denne er fin, for vi leter ofte etter enkle grep som kan gjøre det lettere for barn som ikke liker å ligge på magen. Kanskje kyllingen kan gjøre det enklere å morsommere for noen? foreslår fysioterapeuten. – Man kan gynge på den og synge sammen, det er jo hyggelig samtidig som at man aktiverer og styrker nakke og ryggmuskulatur, fortsetter Helene fysioterapeut. bObles-møblene som helsestasjonen fikk utdelt er også i daglig bruk på venterommet. – Ja, venterom-møblene er veldig populære, sier Aarstad.


Vi opplever glede, nysgjerrighet og at barna vil ta del i leken. Noen følger godt med og andre vandrer litt frem og tilbake. Flott for oss som jobber i barnehage å kunne gi barna flere språk- og sanseopplevelser daglig.

Lindormen barnehage

Gratis ressurser til Bravo-leken
ressurssiden vår finner dere ulike ressurser til nedlasting, et eget ressurshefte for Level Up, et foreldreskriv, en spåkopp med farger og mengder, og mye annet. Sjekk også ut YouTube-kanelen vår, der er det informasjonsfilmer, musikkvideoer og instruksjonsvideoer.

Nytt prosjekt i Østfold
Barnehager og helsestasjoner i Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Marker og Rømskog inviteres til å melde sin interesse for et felles inkluderende språkprosjekt utviklet av Intempo med tentativ start januar 2020. SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er positiv til utvidelse av eksisterende prosjekter i Eidsberg og Skiptvet. Målet er å skape et godt grunnlag for godt samspill, god språkutvikling, god psykomotorisk utvikling og videre inkludering i lek for alle barn. Les mer om prosjektet og meld din interesse for deltakelse her. 

Del gjerne!