Søk midler til "Inkluderende språksatsing" i Agder og Rogaland

Sparebankstiftelsen SR-bank har gitt 400.000 kroner slik at 10 nye barnehageavdelinger i Agder og 20 i Rogaland kan bli med på prosjektet “Inkluderende språksatsing”.

Vi starter nå rekrutteringen til det nye prosjektet som starter opp i februar 2020. Inkluderende språksatsing er et prosjekt for barnehageavdelinger som har barn med behov for ekstra språkstimulering, feks. småbarn, flerspråklige barn og/eller barn med CP, syndromer, autisme eller som av andre grunner har behov for ekstra språkstimulering. Barnehageavdelinger som har barn med behov for ekstra språkstimulering inviteres til å søke og prioriteres i dette prosjektet. Målet er å skape et godt grunnlag for god språkutvikling og videre inkludering i lek. Alle barna leker Bravo-leken i fellesskap sammen med en voksen.

Midlene fra stiftelsen rekker til at hver deltakeravdeling får delta på to kveldskurs og avdelingen får også materiellet Bravo Kickstart/Level up, verdi 9490 kr. Prosjektet starter opp 5. og 6. februar 2020 med det første kveldskurset «Inkluderende språksatsing med Bravo-leken som verktøy». Kursene holdes i Stavanger-området og Kristiansand-området, men det kommer også an på hvor de fleste barnehagene i prosjektet kommer fra.

Vi ønsker barnehager velkommen til å søke på denne gavepakken fra stiftelsen om dere selv synes at dere hører inn under målgruppen. Hver barnehage kan søke med en eller flere avdelinger. Søknader om deltakelse i prosjektet sendes inn her innen 15. januar. Deltakerbarnehager får beskjed etter søknadsfristen. Skaarlia barnehage er en av barnehagene som allerede er med i “Inkluderende språksatsing”. De har fått materiell og kurs fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og har implementert Bravo-leken på sin avdeling. Se hvordan de leker i filmen under.

Intempo samarbeider også med hele kommuner om “Se hele meg”, en satsing på tidlig innsats hjemme, på helsestasjonen og i barnehagene. Målet i Se hele meg er at alle voksne får tilstrekkelig kunnskap og verktøy til å støtte barns tidlige hjerneutvilkling.

Les også: 

Jubler over positive funn i ny rapport
6 gode grunner til å prøve Bravo-lekenKjenner du noen som bør søke om deltakelse? Del gjerne!