Oppgave om sosialt entreprenørskap

Denne våren har student Jonas Sletten skrevet sin eksamensoppgave i emnet «Sosialt entreprenørskap» med Intempo og Bravo-leken som tema. Oppgaven var å ta utgangspunkt i en allerede etablert sosial entreprenør for å studere deres egenskaper. Jonas valgte nettopp Intempo fordi han likte ideen om ekstra tidlig stimulering.

Sosialt entreprenørskap er et begrep som er ukjent for mange, og i oppgaven sin skriver Sletten at det helt enkelt betyr at bedrifter identifiserer etablerte løsninger i samfunnet som ikke er optimale, og deretter gjennom innovasjon prøver å finne løsninger som fungerer bedre (Martin & Osberg, 2017). I Intempo AS vet vi at flere faller utenfor skolesystemet, og at mange sliter med å lære og lese og skrive godt nok. Vår målsetning er derfor å forebygge lese- og skrivevansker, som videre vil bedre folkehelsen og redusere behovet for spesialundervisning i skolen. Sletten påpeker at dette treffer godt med Dees (1998) definisjon om å sette et mål med klar sosial verdi. Vår innovative løsning på samfunnsproblemet er som kjent Bravo-leken, et helhetlig språkverktøy hvor innsatsen settes inn allerede på småbarnsavdelingene i barnehagen.

Sosialt entreprenørskap ved UiO
Jonas forteller at studieprogrammet Sosialt entreprenørskap ved UiO er svært lærerikt. Gjennom økt kunnskap om en rekke metoder og verktøy og gjennom praktisk gruppearbeid og forelesninger blir sannsynligheten større for å lykkes som sosiale entreprenører. Nå er eksamensoppgaven innlevert og han klar for andre del av kurset i «Sosialt entreprenørskap». Dette innebærer en tur til  Cape Town i ti uker for å arbeide i en sosial bedrift, mens han lærer videre.

Har du ønske om å lese oppgaven til Jonas? Ta kontakt med oss.

Vi takker for interessen, Jonas!