Språksatsing for flyktningbarn er godt i gang!

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo med støtte fra Egmont Fonden. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn.

Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for å legge et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Bravo-leken er utviklet som et systematisk supplement til bøker, samtaler og sanger som sammen bidrar til en god språkutvikling. Bravo-leken lekes i 10  – 15 minutter i samlingsstunden og legger et godt grunnlag for videre utforsking av begreper og samtaler resten av dagen.

Se filmen fra oppstarten av prosjektet under!

“Det er viktig å styrke flyktningbarnas språklige kompetanse og allmenne utvikling ­både mens de er små barn og på lengre sikt. Bravo-leken er en innovativ måte å bidra til dette på, og den kan være med på å sikre flyktningbarna en god start i barnehage og skole”, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon.

For moro skyld og for hjernens skyld
Bravo-leken er et konkret verktøy som sikrer fokus på språk og motorikk gjennom 10 – 15 aktive minutter  i samlingsstunden. Materiellet består av 120 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Bravo-leken er i bruk i nærmere 300 barnehager over hele landet der lek og læring går hånd i hånd. Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerud gård barnehage sier: ”De gleder seg til Bravo-samlingene, etterspør Bravo og er engasjerte i samlingene – dette synes de er gøy”.

Sammen med Egmontfondet har vi nå mulighet til å gi enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling og gjøre det enklere å få venner og bli integrert i samfunnet på en god måte, sier Heidi Aabrekk.

Om Egmontfondet
15 % av barnebefolkningen i både Norge og Danmark kan karakteriseres som «utsatte», med vansker for sosiale og faglige ferdigheter.Egmontfondet støtter initiativer om bidrar til å sikre barn og unge mot nåtidens ´fattigdom` – mangel på læring og livsmestring. Et bredt forebyggende tiltak, som Bravo-leken, kan være med på å forebygge og rigge barnas hjerner for resten av livet.

Egmontfondet er et forretningsdrevet fond. Det betyr at hele overskuddet går til reinvestering i konsernet og til humanitære og almennyttige formål. Siden 1920 har Egmontfondet utdelt over 2,9 milliarder DKK til utsatte barn og unge i Norge og Danmark. Å sikre at barna selv blir sett og hørt i arbeidet, er et viktig premiss for at initiativene får støtte. Prosjekter og organisasjoner som bidrar til at alle barn og unge innen 2030 vil være i stand til å gjennomføre videregående skole, oppfordres til å søke om støtte hos Egmontfondet.

Vi rekrutterer nå nye kommuner til Se hele meg-prosjekt. Del gjerne med de du tror kan være interessert i å lære Bravo-leken!