Temadag om språk og motorikk i Oslo 11. april

Maja skolestarter

Temdagen er dessverre avlyst på grunn av for få deltakere.

Leter du etter konkrete verktøy for sansestimulering, språk og motorikk for barn med spesielle behov? I samarbeid med Amajo as inviterer vi til en temadag om helhetlig innsats for barn med spesielle behov. Vi ønsker å vise fram konkrete verktøy og gi gode råd for sansestimulering, språk og motorikk.

Barn med spesielle behov kan ha rett til å få dekket hjelpemidler hos NAV Hjelpemiddelsentral. Vi opplever at mange leter etter gode tiltak og hjelpemidler til de minste barna. Det kan være vanskelig å innhente det rette materiellet for å kunne gi barna et godt tilbud. Tiden de første årene er svært verdifull. Vi ønsker derfor å sette fokus på hjelpemidler og verktøy for de minste barna som omhandler sansestimulering, språk og kommunikasjon. Temadagen er et samarbeid mellom Intempo as, utvikler av språkverktøyet Bravo-leken og forhandler av bObles aktivitetsmøbler, og Amajo as, leverandør av leker og sansestimuleringsutstyr for barn med spesielle behov.

Praktisk informasjon
Målgruppen for seminaret er dere som jobber i barnehage, på skole eller i barnehabilitering? Er du spesialpedagog, logoped, vernepleier, ergoterapeut eller fysioterapeut? Er du forelder til eller jobber du med barn med spesielle behov? Da passer denne temadagen for deg.

Vi har invitert med oss Chalotte Runge, dansk fysioterapeut med motorikk og idrett som spesialitet. Hun skal snakke om barn med spesielle behov og viktigheten av deres muligheter i variert bevegelse, både for kropp og hjerne. Hennes foredrag heter “Leg dig klog og glad” og her er noe av det hun vil snakke om:

  • Oplæg om børns forudsætninger for læring i et helhedsperspektiv med fokus på det motoriske.
  • Hvordan kan vi arbejde med børnenes forudsætninger for læring gennem leg?

 Hun vil også ta for seg og gi en introduksjon til lekemodellen:

  • Hvordan styrker vi barnet fysisk, kognitivt, psykisk og socialt gennem bevægelse? med særlig fokus på det motoriske.
  • Hvordan justerer vi legen, så den får forskellige fokus?
  • Hvilke parametre kan vi skrue på, for at tilpasse legen til børn med forskellige forudsætninger?

 

Kursavgift: Kr. 200,- pr deltaker
Påmelding: Innen 1.april 2018 via http://www.amajo.no/kurs-seminarer/ eller på e-post til firmapost@amajo.no.
Sted: Oslo, Kuben videregående skole
Dato og klokkeslett: onsdag 11. april, kl. 12.00-16.00
Vis gjerne din interesse i vårt facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/406467323131215/
Last ned flyer om temadagen her: Invitasjon150218

Program for dagen:
12.00 Teori om sanseintegrasjon v/ Amajo
13.00 Teori om språk og sanser v/ Intempo as
14.00 Teori om motorikk v/ Chalotte Runge
15.00 Workshop m/utstilling

Les mer om hva Intempo as tilbyr: http://bravoleken.no/nav/
Les mer om hva Amajo AS tilbyr: http://www.amajo.no/

Vi setter stor pris på om du sprer informasjon om seminaret på facebook og inviterer aktuelle deltagere!