Til foreldre: Fire uker med 20 samlinger til hjemmebruk

De fleste barnehagebarn er vant med samlingsstund hver morgen. Hva med å videreføre dette hjemme? Velg et fast sted, og fyll de neste 15 minuttene med sang, samtale, høytlesing eller kanskje en Bravo-runde?

Uke 1 og 2
Uke 1 og 2 av Bravo-leken hjemme finner du her. Maxibøker om ekorn og følelser trenger du også. Skriv dem ut, vis dem evt. digitalt og sett i gang med deres egne samlingsstunder hjemme. 

Uke 3 og 4
Uke 3 og 4 av Bravo-leken hjemme finner du her. Maxiboken om brannvern trenger du også. Skriv ukesopplegget og maxiboken ut, vis dem evt. digitalt og sett i gang med deres egne samlingsstunder hjemme.

Ønsker du å kjøpe en pakke for Bravo-lek hjemme? Se Bravo Skills.

Opptak av livesendinger
Da barnehagene var stengt under koronatiden delte vi av vår erfaring med lekne og lærerike aktiviteter for de minste og de litt større. Mer tid sammen gav oss en unik mulighet til å støtte barna våre i deres språkutvikling, motoriske utvikling og en mulighet til å skape minnerike hverdager med spennende innhold. 
Del 3: Se opptak av: Tips og råd for deg som er hjemme med barnehagebarn
Del 2: Se opptak av: Del 2: Tips og praktiske råd for deg som er hjemme med barn.
Del 1: Se opptak av: Tips og praktiske råd for aktiviteter hjemme

Hva er en Bravo-runde?
En Bravo-runde tar 10 – 15 minutter å gjennomføre, og erfaringene viser at den skaper et felles fokus for samtaler og aktiviteter gjennom dagen. En Bravo-runde består av fire stasjoner med sanseopplevelser og fysisk aktivitet mellom stasjonene. Bravo-runden kan lekes av barn fra 1 – 6 år, og du kan tilpasse avstanden mellom stasjonene og valg av aktivitet etter alder. Søsken kan gjerne leke den samme runden uavhengig av alder. På stasjonen viser du barna kort med ord og bilder, store og små bokstaver og/eller faktiske gjenstander, du kan bare følge ukeplanen som er vedlagt.

De viktige sanseopplevelsene
Når barna får oppleve begreper eller bokstaver med sansene sine etableres det koblinger og barna utvikler infrastrukturen sin i hjernen. En god infrastruktur fører til blant annet godt språk og god motorikk. Hjerneforskningen viser at hver gang et barn smaker, lukter, ser, hører eller kjenner på noe, så dannes en kobling i hjernen. Får barnet oppleve denne sanseopplevelser på nytt i en relevant situasjon, så blir koblingen sterkere og mer varig. Alle disse koblingene etablerer nettverk, og om de blir brukt, blir det lettere for barnet å lære mer senere.

Det å snakke med barna, lese for dem, la de bli kjent med skriftspråket, legge tilrette for at de får oppleve ord med flere sanser over tid og i situasjoner der de trives, har det gøy og er trygge, gjør at de får et godt ordforråd, en god begrepsforståelse og en god språklig bevissthet. Dette er grunnlaget for gode leseferdigheter på sikt. Ved å ta språkutviklingen til de aller minste barna på alvor kan vi leke inn et variert og godt språk på en morsom måte.

Foreldre og barnehager har lekt Bravo-leken siden 2009, og erfaringene er svært gode! Les mer om dem i Vista analyse sin rapport her!

Hvem er vi?
Heidi Aabrekk og Elisabeth Hunnes har utviklet Bravo-leken i tett samarbeid med barnehager over hele landet de siste 11 årene, og har lang erfaring med egne barn på hjemmebane. Vi håper at våre erfaringer kan gjøre hverdagen litt enklere, morsommere og mer lærerik i tiden framover.

Se her for flere gratis aktiviteter fra Bravo-leken.

Ta vare på hverandre! Del gjerne!