Vi trenger ikke "vente og se"

Webinaret “Tidlig innsats” med fire foredrag ble gjennomført på to formiddager med 130 fagpersoner fra hele Norge. Vi har ikke arrangert så mange webinar før, sier Heidi Aabrekk, men vi opplever at dette er en effektiv måte å spre ny kunnskap til mange på. Dette ønsker vi helt klart å gjøre mer av!

Intensjonen med webinaret er å informere om de viktige første 1000 dagene i barns tidlige hjerneutvikling, særlig for barn med kjente diagnoser eller barn som har forventet forsinket utvikling. Vi trenger ikke vente å se, når vi vet hvor viktig det er å sette inn effektive tiltak det første leveåret. NAV Hjelpemiddelsentralen har hjelpemidler for begrepstrening, trening av munnmotorikk og til posisjonering og støtte i lek og hverdagslige aktiviteter. Tre av disse hjelpemidlene presenteres i dette webinaret; Bravo-leken, TalkTools og bObles start/up. Fikk du med deg alt? Nå kan du se om igjen foredragene eller dele opptakene med dine kollegaer.

Hjerneforskingens funn og tidlig innsats – Audrey van der Meer, hjerneforsker
«De alle minste er jo mye smartere enn vi tror, men vi kan ikke gi dem ansvaret for egen læring. Det er de voksne rundt de aller minste som må tilby barna mest mulig variert og allsidig erfaring.» 


Derfor trenger du ikke vente og se – Heidi Aabrekk, Intempo
«Sanseopplevelser er selve byggeklossene for hjernens utvikling. Hver gang vi ser, hører, kjenner, smaker eller lukter på noe, så dannes det koblinger i hjernen. Når dette sanseinntrykket repeteres blir koblingene sterkere og mer varig. Jo flere koblinger barnet etablerer, jo flere nettverk blir det og jo lettere blir læring senere. Jeg tror barn elsker Bravo-leken, fordi de hver dag får smake, se eller kjenne på noe nytt og spennende og samtidig oppleve gjensynsglede med det vi gjorde i går. Bravo-leken sikrer  en systematisk introduksjon til sanseopplevelser i kombinasjon med fysisk aktivitet, og den kan søkes på hos NAV hjelpemiddelsentralen til hjemmebruk.”

Send munnen på treningsleir – Line K. Avers, BARNAS Språksenter
“Ja, til systematiske tiltak som fører fram! Det er utrolig viktig! For det som fremdeles skjer er at når et barn fødes, som har en diagnose med enten slapp eller spent muskulatur, som vi ofte ser med cerebral parese, så er det vanlig at man er raskt inn med fysioterapi. Det er jeg 100% enig i, og mange fysioterapeuter er flinke til å huske på at ansiktet også har mange muskler, men det er fremdeles for mange som tenker at man arbeider med musklene fra halsen og ned, og så tar sikkert logopeder seg av resten. Men er det slik at man skjønner at muskulaturen i kroppen trenger trening, så må vi også trene munnmotorikken, for bedre spising og snakking.”

Møbler som stimulerer til fysisk aktivitet – Elisabeth Hunnes, Intempo
Krabbing gir en boost til den tidlige hjerneutviklingen, og det er egeninitiert bevegelse som gjør susen! bObles start/up innbyr til lek og aktivitet og skaper en aktiv, sosial arena på gulvet sammen med andre barn og i treningssituasjoner. Møblene er flerfunksjonelle og gir støtte til barn som øver på å sitte, stå eller gå i lek og i hverdagslige situasjoner.

Gode tilbakemeldinger fra deltagerne
“Kjempebra at alle legger vekt på tidlig og allsidig stimulering. Takk for fint webinar:)”

“Tusen takk for bra kurs. kommer til å anbefale det til bruk i barnehagene i kommunen. Spennende med systematikken og det multisensoriske!”

“Flott webinar! God teknikk, godt faglig innhold. Supert å få litt innsikt i materiellet deres, det var nytt for meg, men kjempeaktuelt for noen av de barna jeg jobber med. Tusen takk.”

Underveis i webinaret kunne deltakerne stille spørsmål og de evaluerte også webinaret til slutt. Flere la vekt på at de ønsket å formidle dette videre til sine kollegaer, og nå har dere muligheten.

Del gjerne