Webinar i Bravo-leken og BibelBravo

Kursene i vår er avlyst, men Heidi og Elisabeth vil gjerne gi dere et kurstilbud likevel. Vi har derfor satt av datoene 1. og 2. april til å møte dere i to ulike webinar om BibelBravo og Bravo-leken.

Webinarene passer for alle som jobber med små barn i barnehage, skole og menighet, og de passer også for deg som har ansvar for barn med spesielle behov. Foreldre som ønsker å leke en systematisk språkstimulerende lek hjemme er selvsagt også velkommen til å delta.

Webinar: Innføringskurs i BibelBravo 1. april kl 20-2130
Vi gir dere en grundig innføring i BibelBravo med hovedfokus på gjennomføring av ni temasamlinger. Vi lærer sammen hvordan vi kan gjøre trosformidlingen om til aktive, sanselige, spennende og lærerike stasjonsøkter for barna. Når vi ser, hører, smaker, lukter og kjenner på begreper som hører tros- og kristenlivet til, støtter vi barnas egen utvikling av språket og troen sin. Slik legges også grunnlaget for gode samtaler og vaner på sikt. Jo flere sanseopplevelser barna får når de er små, jo lettere blir læring senere. Pris pr. deltager/foreldrepar er 250 kr. Kan betales på vipps eller pr. faktura. Webinar, 1. april 2020, kl 20-2130. Event her og påmelding her

Les mer om BibelBravo her.

Webinar: Innføringskurs i Bravo-leken 2. april kl 20-2130
Vi gir dere en grundig innføring i Bravo-leken, materiellet som brukes i Bravo-runden, gjennomgang av ukeplanene for samlingsstundene og tips til mange variasjoner av leken. Hovedvekten i dette kurset er på språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet. Pris pr. deltager/foreldrepar er 250 kr. Kan betales på vipps eller pr. faktura. Webinar, 2. april 2020, kl 20-2130. Event her og påmelding her

Les mer om Bravo-leken for barnehager.