Webinar: Innføringskurs i Bravo-leken

Kursene i vår er avlyst, men Heidi og Elisabeth vil gjerne gi dere et kurstilbud likevel. Vi har derfor satt opp ulike webinarer våren 2020.

Webinarene passer for alle som jobber med små barn i barnehage, skole og menighet, og de passer også for deg som har ansvar for barn med spesielle behov. Foreldre som ønsker å leke en systematisk språkstimulerende lek hjemme er selvsagt også velkommen til å delta.

15. juni 2020 kl 20-2130: Webinar – Innføringskurs i Bravo-leken
Vil du ha en innføring i Bravo-leken? 15. juni skulle vi egentlig arrangere kurs i Oslo, men dette går i stedet som webinar. På webinaret vil du lære mer om språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet for de yngste i barnehagen. Du får en innføring i Bravo-leken, materiellet som brukes i Bravo-runden, gjennomgang av ukeplanene for samlingsstundene og tips til mange variasjoner av leken. Hovedvekten i dette kurset er på språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet.

Pris pr. deltager/foreldrepar er 250 kr. Kan betales på vipps eller pr. faktura. Les mer og meld deg på her

Les mer om Bravo-leken for barnehager.