Webinarvåren 2020

Våren 2020 vil vi arrangere webinar i stedet for våre ordinære kurs, og vi har flere alternativ for deg som ønsker å lære mer om Bravo-leken.

15. juni 2020 kl 0930-1130: Webinar – Innføringskurs i BibelBravo
Vil du ha en innføring i BibelBravo? 15. juni skulle vi egentlig arrangere kurs i Oslo, men dette går i stedet som webinar. På webinaret vil du lære mer om aktiv og leken trosopplæring for de minste. Pris 250 kr pr. deltaker. Les mer om BibelBravo og meld deg på her.

15. juni 2020 kl 20-2130: Webinar – Innføringskurs i Bravo-leken
Vil du ha en innføring i Bravo-leken? 15. juni skulle vi egentlig arrangere kurs i Oslo, men dette går i stedet som webinar. På webinaret vil du lære mer om språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet for de yngste i barnehagen. Du får en innføring i Bravo-leken, materiellet som brukes i Bravo-runden, gjennomgang av ukeplanene for samlingsstundene og tips til mange variasjoner av leken. Hovedvekten i dette kurset er på språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet. Pris 250 kr pr. deltaker.  Les mer og meld deg på her.

16. juni 2020 kl 20-2130: Webinar – Bravo Level Up
Har du eller din barnehage lyst å lære mer om hvordan dere kan utvikle Bravo-leken videre? Hvordan dere kan ta i bruk materiellet til Bravo Level Up og dermed lage flere og mer varierte stasjoner i Bravo-runden? Da er dette webinaret for deg. Pris 250 kr pr. deltaker. Les mer og meld deg på her.

Kurset passer for styrere, ped.ledere, fagarbeidere og assistenter i barnehage, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre, lærere i småskolen, PPT-rådgivere, spesialpedagoger, hjelpemiddelansvarlig i kommunen, foreldre til barn med spesielle behov og foreldre som ønsker å leke en meningsfull lek hjemme.

Les mer om andre barnehagers erfaringer med Bravo-leken her.

bforbravo_1200

Lærerike barnehagekurs

Intempo tilbyr en kursrekke som inneholder tre barnehagekurs. Kursene har en god blanding av teori og praktisk tilnærming til Bravo-leken og bObles. Vi lærer mer om språk og fysisk aktivitet og hvordan vi kan gjøre språkstimulering om til aktive stasjonsøkter som er spennende og lærerike for barna. Kursene passer for alle barnehagens ansatte.

Med Bravo-leken som en del av barnehagens verktøykasse får dere et språkverktøy som er spesielt tilpasset de aller yngste i barnehagen. Verktøyet blir av mange barnehager også brukt på storbarnsavdeling.

I små grupper får barna oppleve en 10 – 15 minutters aktivitet som introduserer begreper gjennom alle sansene. De voksne bruker mulighetene som byr seg resten av dagen til å repetere begrepene, skape innhold og forståelse gjennom samtaler og aktiviteter, som et supplement til det barna selv tar initiativ til. Gjennom Bravo-leken ønsker vi å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper barna til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem.

Ønsker dere heller å delta i et kommuneprosjekt der også helsestasjon og PPT tar i bruk Bravo-leken? Les mer her.

Et barnehagekurs varer i 3 timer og gir forslag til hvordan dere kan organisere og kombinere språkstimulering og fysisk aktivitet i det vi kaller Bravo-runden.

Kursrekken består av følgende kurs:

  1. B1A Bravo Kickstart: Grundig innføring i Bravo-leken, gjennomgang av ukeplanene for samlingsstundene og tips til mange variasjoner av leken. Hovedvekt på språk og fysisk aktivitet.
  2. B2 Bravo Level Up: Oppfriskning og repetisjon av Bravo-leken. Hvordan har det gått til nå? Mer om kosthold og trygghet. Nye stasjoner, nye ideer og mer variasjon.
  3. B3 Bravo Active: Videre arbeid med Bravo-leken det 2. året i barnehagen. Oppsummering, videreføring og implementering i årsplan.

Praktisk informasjon

  • 3 timers barnehagekurs for fem avdelinger eller flere.
  • Send oss en forespørsel så gir vi et tilbud. Reiseutgifter kommer i tillegg.
  • Kurstider er fleksible (dagtid, ettermiddag og kveld).
  • Intempo stiller med egen kursleder og kursmateriell.
  • Kurskompendium sendes til styrer i forkant av kurset.
  • Intempo tilbyr komplette utstyrspakker til Bravo-leken, se her.
Bestill kurs / ta kontakt

Det viktigste jeg lærte er at vi ikke må undervurdere de minste barna. 1-åringene på avdelingen må også være med. Vi spiller en rolle i de minste barnas liv!

Tina Honningdal
barnehageansatt

Det morsomste med Bravo-leken er engasjementet til barna. Gløden og iveren de har under en Bravo-runde viser at dette er noe de har stort utbytte av. Blikket og oppmerksomheten deres er som limt fast til den som leder leken.

Hanne R. Velle
barnehageansatt

Det morsomste med Bravo- leken er at man skaper et felles fokus, der sansene og språket blir stimulert. Det er gøy å se hvor nysgjerrige barna er etter å lære når det skjer gjennom sansene.

Steffen Å. Høyland
barnehageansatt

Et inspirerende kurs! Jeg har fått ny kunnskap om hvor viktig tidlig innsats i barnehagen er!

Siw Christel H. Aarshamar
barnehageansatt