Dette sier dere om BibelBravo

Trosopplæringsmateriellet BibelBravo ble lansert i 2019 og nå, ett år etter, har vi samlet inn de første erfaringene fra menigheter som har brukt materiellet i sitt arbeid for de aller minste. Kort oppsummert er erfaringene gode og bruken variert! 

I Intempo setter vi erfaringsdeling høyt. Gjennom å dele sine erfaringer med bruken av søsterverktøyet Bravo-leken, har barnehager i Norge i samarbeid med oss utviklet verktøyet de siste årene. Dette har vi god erfaring med og vi ønsker derfor også å gjøre det samme med BibelBravo. Erfaringsdeling er nyttig for videre utvikling og lærerikt for alle. Noen gode tips til utvikling av verktøyet ble sendt inn og vi vil gjøre noen endringer både på innhold og innpakning til senere opplag.

Variert bruk for de minste
Babysang, småbarnssang, søndagsskole, familiemiddag og klubb er noen av aktivitetene der BibelBravo har blitt brukt i formidling til barn i hovedsak mellom 1 og 5 år og foreldrene deres. BibelBravo har fått en god mottakelse både hos de kirkelige ansatte, hos barna og hos foreldrene. Noen etterlyser mer informasjon om BibelBravo som verktøy, og vi har laget et eget informasjonbrev for foreldre og et eget nettkurs for dere som skal bruke verktøyet.

Flere tema ønskes
I BibelBravo-boksen finnes det ni ferdige opplegg, og noen ønsker seg enda flere opplegg til tema som f.eks. nattverd, påske, jul, rettferdighet, nestekjærlighet og miljø. Vi har i første omgang laget en gratisressurs om påsken. Her følger det med Maxibok på bokmål og nynorsk, samt en Bravo-runde med fire stasjoner. Gi barna kjennskap til de ulike dagene i påskeuken, og la dem få oppleve noe av den kristne praksisen knyttet til påsken, som f.eks. nattverd.

Fine nye barnesanger
Mange av dere har brukt sangmateriellet som følger med BibelBravo! Spilleliste ligger tilgjengelig på spotify og sangene og informasjonsvideoer ligger også på YouTube. Mange har brukt sangene i Bravo-runden, ellers i andre samlinger, på søndagsskolen og noen på babysang og i barnekor.

Inspirerende kurs
I løpet av 2019 og 2020 har vi holdt kurs både for fellesråd, bispedømme og noen åpne kurs i Oslo og Bergen. Det er planer om et kurs i Trondheim og et i Nordfjord i løpet av våren. Ønsker du et kurs i BibelBravo i løpet av 2020? Vi kommer gjerne til din barnehage, din menighet, ditt prosti eller bispedømme. Ta kontakt!