Send post til:
Intempo AS, Postboks 56, 6821 Sandane

Besøk oss på:
Sandane Næringshage, 3. etg, Krånavegen 5, 6823 Sandane

970 43 426
post@intempo.no

Org.nr: 993 591 262


heidi_90

Heidi Aabrekk
Gründer og daglig leder

Heidi har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, og brenner for ekstra tidlig og helhetlig innsats for alle barn. Etter flere år hjemme med habilitering av sin egen sønn etablerte hun Intempo i 2009. Målet er å fremme nytenkning om små barns utviklingspotensial og viktigheten av ekstra tidlig og helhetlig innsats for alle barn. Hun holder kurs i Bravo-leken over hele landet.

970 43 426
heidi@intempo.no

elisabeth_90

Elisabeth Hunnes
Markedssjef

Elisabeth har en mastergrad i pedagogikk og rådgivning fra NTNU, og har jobbet i Intempo siden våren 2012. Hun er Heidis høyre hånd og spesielt ansvarlig for markedsføring og informasjonsarbeid gjennom nettsider og media. Produktutvikling av nye produkter er også hennes ansvarsområde. Hun leker Bravo-leken med sine egne barn og holder kurs  over hele landet.

920 90 466
elisabeth@intempo.no