Bravo Kickstart og Bravo Level Up er våre systematiske og helhetlige språkverktøy, utviklet med utgangspunkt i hjerneforskning og pedagogikk. Materiellet brukes i barnehager og på skoler, og av barn med ulike spesielle behov som ofte får de dekket som et hjelpemiddel til bruk i hjemmet. Materiellet brukes på samme måte om barnet leker alene eller i grupper.

Filmer av Bravo Kickstart og Bravo Level Up i bruk
Har du lyst å se hvordan det ser ut når materiellet brukes? Hva er egentlig Bravo-runden? Hva skjer i en inntrykksøkt og hva gjør man på puslestasjonen?

Se mer
Innhold, organisering og ukeplaner
Hva er innholdet i pakkene? Hva gjør du med materiellet når du har fått det levert? Hvordan kommer dere i gang med leken på en god måte?

Les mer

Bravo-runden
Bravo-runden er utgangspunktet for all Bravo-lek, og kan du denne denne kan du variere leken i det uendelige. Når dere leker på denne måten vil barnet få kjennskap til flere bokstaver og ord om dagen, samtidig som det er i fysisk aktivitet. Selve runden tar ikke mer enn 10-15 minutter daglig.

Les mer

Fysisk aktivitet
Når barna får erfare mange ulike typer bevegelser og motoriske aktiviteter får hjernen og kroppen støtte til å utvikle seg. Aktivitetene i Bravo-leken har stor egenverdi, men fungerer også som avbrekk mellom stasjonene der dere har økter med bokstaver og ord.

Les mer

Stasjonsvariasjoner
Stasjonene i Bravo-runden varieres hele tiden og gjør at det hele tiden blir nytt, morsomt og spennende for barna å leke. Ukeplanene forteller hvilke stasjonsvariasjoner du skal bruke, og her kan du lese litt mer om hver enkelt.

Les mer

Egenkomponert materiell
Fra uke 13 og utover i Level Up-ukeplanene legges det opp til at man også lager noe eget materiell. Slik kan du enda bedre tilpasse Bravo-leken til deres hverdag, og samtidig sørge for variasjon i innholdet for barna. Lær mer om å lage egne kategorier av kort og egne Maxibøker.

Les mer

Bravo-leken for de erfarne Bravo-barna
Barn som har lekt Bravo-leken i mer enn to år trenger etterhvert flere og større utfordringer på stasjonene. Her finner du eksempler på stasjonsvariasjoner som passer for de som har lekt lenge i barnehagen og for skolebarn.

Les mer

Barn med spesielle behov
Bravo-leken er ikke annerledes for barn med forsinket utvikling. Du gjør akkurat det samme som om du ville lekt med et funksjonsfriskt barn. Du kan derfor velge leksjoner ut i fra barnets alder og funksjonsnivå og leke leken som den står beskrevet der.

Les mer